Projectomschrijving

Knelpunten bij implementatie BeweegKuur Depressieve Klachten

Vraagstuk

De BeweegKuur is een veel gebruikte interventie voor mensen met overgewicht en diabetes. Eerstelijnshulpverleners in gezondheidscentra schrijven deze kuur voor. Daarnaast is er een BeweegKuur Depressieve Klachten. Deze bestaat uit het beweegonderdeel uit de ‘gewone’ BeweegKuur, aangevuld met psychologische ondersteuning met optioneel een derde component: een voedingsadvies.

Onderzoek

In dit project is de implementatie van de BeweegKuur Depressieve Klachten onderzocht, inclusief succes- en knelpunten. De effectiviteit van de interventie kon vanwege inclusieproblemen niet worden geëvalueerd.

Uitkomst

De inclusie van locaties en patiënten verliep niet voorspoedig. Het onderzoek is omgezet in een afrondende procesevaluatie om de belangrijkste succesfactoren en belemmeringen te achterhalen bij de inclusie en de implementatie. Een van de problemen is dat huisartsen en POH’s-ggz een preventieve (beweeg)interventie niet altijd passend vinden voor patiënten, bijvoorbeeld gezien de ernst en aard van de klachten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website