Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Elk jaar worden tussen 200.000 en 300.000 baby’s met een neurale buis defect (NBD) geboren. Periconceptioneel foliumzuurgebruik heeft een preventief effect op het voorkomen van NBD. Andere aangeboren aandoeningen (zoals aangeboren hartafwijkingen, afwijkingen aan de ledematen, misvormingen van het urinewegsysteem, schisis en het syndroom van Down) die mogelijk voorkomen kunnen worden met foliumzuur, komen voor in nog grotere aantallen. In Nederland is 1,35 % van alle 180,000 zwangerschappen per jaar aangedaan met zo’n aandoening. Als een hogere dosering foliumzuur 20% meer aandoeningen kan voorkomen dan de huidige aanbevolen dosering, dan scheelt dat 490 aangedane zwangerschappen per jaar.

 

Het doel van deze studie was te onderzoeken wat het toegevoegde effect op het voorkomen van aangeboren aandoening is van een hogere dosering (4,0 mg) foliumzuur vergeleken met 0,4 mg foliumzuur rond de conceptie; en wat het effect is van 0,8 mg later in de zwangerschap op vroeggeboorte en pre-eclampsie.

 

De studie was een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. Vrouwen tussen 18 en 45 jaar met een kinderwens binnen een jaar, die wonen in Noord-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe) konden meedoen aan het onderzoek. De interventie bestond uit 0,4 of 4,0 mg foliumzuur rond de conceptie en 0,2 of 0,8 mg in het tweede en derde trimester van de zwangerschap.

 

De belangrijkste uitkomstmaten waren aangeboren aandoeningen, vroeggeboorte, pre-eclampsie, geboortegewicht en compliantie met de interventie. Deelneemsters namen elke dag één tablet foliumzuur vanaf de dag dat zij startten met het onderzoek (tenminste 4 weken voor conceptie) tot het einde van de zwangerschap, zonder dat zij wisten welke dosering zij kregen. Ze kwamen elke 16 weken terug in de apotheek voor een nieuw potje tabletten en voor het invullen van een korte vragenlijst. Bij start van het onderzoek, 12 weken na de conceptie, en na de geboorte vulden zij een uitgebreidere vragenlijst in.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De werving is in april 2012 gestart en op 1 november 2013 voortijdig gestopt. Tot dat moment waren 336 vrouwen ingesloten, en werden 142 zwanger. Gegevens van deze vrouwen en hun kinderen zijn en worden verzameld tot een jaar na de geboorte van het kind. Het geplande aantal van 5000 deelneemsters is niet gehaald, en er kan geen uitspraak worden gedaan over de effecten van een hogere dosering foliumzuur rond de conceptie, of de effecten van doorslikken van foliumzuur in tweede en derde trimester van de zwangerschap.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Elk jaar worden tussen 200.000 en 300.000 baby’s met een neurale buis defect (NBD) geboren. Periconceptioneel foliumzuurgebruik heeft een preventief effect op het voorkomen van NBD. Andere aangeboren aandoeningen (zoals aangeboren hartafwijkingen, afwijkingen aan de ledematen, misvormingen van het urinewegsysteem, schisis en het syndroom van Down) die mogelijk voorkomen kunnen worden met foliumzuur, komen voor in nog grotere aantallen. In Nederland is 1,35 % van alle 180,000 zwangerschappen per jaar aangedaan met zo’n aandoening. Als een hogere dosering foliumzuur 20% meer aandoeningen kan voorkomen dan de huidige aanbevolen dosering, dan scheelt dat 490 aangedane zwangerschappen per jaar.

 

Het doel van deze studie is om te onderzoeken wat het toegevoegde effect op het voorkomen van aangeboren aandoening is van een hogere dosering (4,0 mg) foliumzuur vergeleken met 0,4 mg foliumzuur rond de conceptie; en wat het effect is van 0,8 mg gedurende tweede en derde trimester op vroeggeboorte en pre-eclampsie.

 

De studie is een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. Vrouwen tussen 18 en 45 jaar met een kinderwens binnen een jaar, die wonen in Noord-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe) kunnen meedoen aan het onderzoek. De interventie bestaat uit 0,4 of 4,0 mg foliumzuur rond de conceptie en 0,2 of 0,8 mg in het tweede en derde trimester van de zwangerschap.

 

De belangrijkste uitkomstmaten zijn aangeboren aandoeningen, vroeggeboorte, pre-eclampsie, geboortegewicht en compliantie met de interventie. Deelneemsters nemen elke dag één tablet foliumzuur vanaf de dag dat zij starten met het onderzoek (tenminste 4 weken voor conceptie) tot het einde van de zwangerschap, zonder dat zij weten welke dosering zij krijgen. Ze komen elke 16 weken terug in de apotheek voor een nieuw potje tabletten en voor het invullen van een korte vragenlijst. Bij start van het onderzoek, en 12 weken na de conceptie, vullen zij een uitgebreidere vragenlijst in.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De werving is in april 2012 gestart. Op dit moment zijn ongeveer 300 vrouwen ingesloten. Het onderzoek is van een mono-center naar een multi-center trial omgezet, en de benodigde acties met betrekking tot het verzamelen van onderzoeksverklaringen, ontwikkelen investigator site files, en monitoring van de inclusieprocedures van alle apothekers zijn afgerond.

Alle apotheken uit de regio zijn benaderd om mee te werken aan het onderzoek, en de apotheken die hebben toegezegd (n=90) zijn getraind. De database voor de logistiek van het onderzoek is ontwikkeld.

Onderzoeken naar redenen om wel of niet mee te doen aan het FoliumzuurExtra zijn opgezet en worden momenteel uitgevoerd en/of resultaten geanalyseerd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Background: There is no discussion about the beneficial effects of periconceptional folic acid (FA) supplementation on neural tube defects (NTD). Numerous studies have shown that FA supplementation reduced the risk of NTD considerably. But although 0.4 mg is recommended, there is still great uncertainty about the optimal dose and duration of FA supplementation. The current recommended daily dose of FA might render only partial protection against NTDs and there are indications that 5 mg of FA would render much higher protection. Not only might it be possible to have larger effects in the prevention of NTD, FA very probably also has a preventive effect on the prevalence of congenital anomalies other than NTD, such as heart anomalies, limb defects, urinary tract malformations, oral clefts and Down syndrome. Another possible effect of a longer period of FA supplementation during pregnancy is a reduction in the risk of preeclampsia and preterm birth.

 

Objectives: This study has two main objectives: first, to asses the additional effects of a high dose (4.0 mg) of FA supplementation around conception over the 0.4 mg supplementation on the prevalence of congenital anomalies, and second, to asses the effect of 0.8 mg compared with 0.2 mg FA supplementation in the second and third trimester of pregnancy on the prevalence of preterm birth and preeclampsia.

 

Design: The study will be designed as a randomised controlled trial, with four intervention arms (4*1300): Initially, two groups will be formed: 0.4 mg FA versus 4.0 mg FA supplementation periconceptionally and both of those groups will be split at 12 weeks of gestation into a group with 0.2 mg FA until end of pregnancy and a group with 0.8 mg FA until end of pregnancy.

 

Participants: All women living in the Northern region of the Netherlands of 18 years or older who want to become pregnant within 12 months are invited to participate in the study. Women who had previous NTD offspring or take a high dose of folate for other reasons and women who had previous cancer or abnormal PAP smear will be excluded. Recruitment will primarily be via community pharmacies and media campaigns.

 

Intervention: Women in all intervention groups will receive identical pills, containing different doses of FA (0.4 mg or 4.0 mg). Women will start taking the pills after randomisation, but at least 4 weeks before conception. At 12 weeks of gestation, all women will receive a new set of pills, half of them receive 0.2 mg FA-supplements and half will receive 0.8 mg of FA.

 

Outcomes: Primary outcomes are preterm birth and FA related congenital anomalies. Secondary outcomes are preeclampsia, birth weight, and compliance.

 

Analyses: All analyses will be conducted according to the intention-to-treat principle.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website