Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de periode september-december 2010 zijn jongeren geworven via scholen. Tijdens de pauzes is aan jongeren gevraagd of zij rookten en of ze misschien gemotiveerd waren om te stoppen met roken. Als dat zo was dan is informatie gegeven over het onderzoek en is gevraagd of zij geïnteresseerd waren in deelname aan het onderzoek. Jongeren konden zich vervolgens online aanmelden voor het onderzoek via onze website. Hiertoe moesten zij eerst een korte online vragenlijst invullen om na te gaan of zij geschikt waren voor deelname.

De jongeren die geschikt waren voor deelname kregen een informatiebrief en een toestemmingsverklaring thuis gestuurd (als de deelnemers 17 jaar of jonger waren dan kregen de ouders/verzorgers ook een brief en een toestemmingsverklaring thuis gestuurd). Daarnaast kregen deze jongeren een uitnodiging voor deelname aan een informatiebijeenkomst bij hen op school of op de Universiteit (Utrecht of Nijmegen). De toestemmingsverklaring(en) moesten de deelnemers meebrengen naar deze bijeenkomst.

De bijeenkomsten vonden plaats tussen januari en mei 2011 in groepjes van 4-12 deelnemers. Eerst vulden de jongeren een vragenlijst in (voormeting) en vervolgens kregen zij uitleg over het onderzoek en over het gebruik van de pleisters. Daarnaast kregen ze een korte stoppen-met-roken training. Na de bijeenkomst kregen jongeren de pleisters (de placebo- of de nicotinepleisters) mee naar huis. Noch de jongeren zelf, noch de trainers wisten welk type pleisters er verstrekt werden: het onderzoek heeft dus een dubbelblind, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd design.

De jongeren hebben de instructie ontvangen om op de maandag na de informatiebijeenkomst officieel met roken te stoppen en met het gebruik van de pleisters te beginnen. Tijdens de behandelingsperiode met de pleisters (afhankelijk van het aantal sigaretten per dag was dit 6 of 9 weken) vulden zij 6 online vragenlijsten in. In deze vragenlijsten werd onder andere gevraagd naar rookstatus, behoefte aan sigaretten, ontwenningsverschijnselen, eigen effectiviteit en steun van ouders en vrienden.

In oktober 2011 heeft de 6 maanden follow-up meting plaatsgevonden. Deze bestond ook uit een korte vragenlijst die de deelnemers online konden invullen. In april 2012 is de 12 maanden follow-up meting uitgevoerd. Daarnaast is bij alle jongeren die op deze laatste meting aangaven minstens een maand gestopt te zijn met roken een cotininetest afgenomen. Hiervoor zijn onderzoeksassistenten bij de jongeren thuis langsgegaan om wat speeksel af te nemen. Met behulp van een stripje kon meteen de hoeveelheid cotinine (afbraakproduct van nicotine) in het speeksel worden bepaald en dus worden vastgesteld of de respondent (de afgelopen twee dagen) gerookt had (biochemische validatie). Aan de jongeren werden ook vragen gesteld over passief roken gedurende de laatste twee dagen.

Gedurende de gehele periode van het project is gewerkt aan verschillende wetenschappelijke publicaties, en zijn de resultaten gepresenteerd op internationale congressen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In totaal hebben 585 jongeren de online screening ingevuld. Daarvan voldeden 362 jongeren aan de criteria om mee te kunnen doen aan het onderzoek. Van de 362 geschikte deelnemers die zijn uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst hebben 265 jongeren de informatiebijeenkomst daadwerkelijk gevolgd. In totaal zijn er 37 bijeenkomsten op 33 scholen georganiseerd en daarnaast 8 bijeenkomsten op de Universiteit (Utrecht en Nijmegen).

Van deze 265 deelnemers hebben 218 deelnemers alle zes tussentijdse vragenlijsten (tijdens de behandeling met de pleisters) ingevuld (2 respondenten hebben halverwege de behandeling met de pleisters aangegeven niet meer mee te willen doen met het onderzoek, 6 respondenten hebben geen enkele tussentijdse vragenlijst ingevuld, en 43 respondenten hebben minstens één tussentijdse vragenlijst niet ingevuld). De jongeren die geen enkele of slechts 1 tussentijdse vragenlijst hadden ingevuld hebben we niet meer benaderd voor de twee follow-up metingen.

Van de 265 jongeren hebben 245 de 6 maanden follow-up vragenlijst ingevuld (92%), en 238 (90%) de 12 maanden follow-up vragenlijst.

De nicotinepleisters waren een effectief hulpmiddel om te stoppen met roken 2 weken na de stopdag; 26 jongeren waren gestopt met roken in de placebo groep (21.3%) en 43 in de nicotine groep (31.9%). Aan het eind van de behandeling werd geen significant effect van de pleisters gevonden; 16 jongeren waren gestopt met roken in de placebo groep (13.1%) en 20 in de nicotine groep (14.8%). Echter, de kans om aan het eind van de behandeling gestopt te zijn met roken was afhankelijk van de mate van therapietrouw van de adolescenten. Er waren meer jongeren gestopt met roken die de nicotinepleister kregen én die een hoge mate van therapietrouw hadden (22.4%), dan jongeren die de nicotine pleister kregen maar die een lage mate van therapietrouw hadden (7.4%). Voor de groep jongeren die de placebopleister gekregen werd zo een verschil in percentage stoppers niet gevonden.

Na een half jaar daalde het aantal jongeren dat was gestopt met roken in the nicotine groep naar 11 (8.1%; vergeleken met 5.7% in de placebo groep) en na een jaar bleef het percentage op 8.1% (vergeleken met 8.2% in de placebo groep). De percentages stoppers na 6 en 12 maanden verschilden niet tussen de nicotine groep en de placebo groep, dus de nicotinepleisters zijn op langere termijn niet effectief. De mate van therapietrouw had op deze twee metingen geen invloed meer op het aantal stoppers.

Het verloop van therapietrouw gedurende de behandeling met de pleisters kon in drie trajecten worden verdeeld, namelijk een stabiel hoog traject, een gemiddeld afnemend traject, en een sterk afnemend traject. Daarbij werden adolescenten in het stabiel hoge traject qua persoonlijkheid gekenmerkt door meer nauwkeurigheid, een lager niveau van extraversie en minder meegaandheid dan in de andere twee trajecten.

Adolescenten die de nicotine pleister gebruikten, rapporteerden minder craving symptomen op de stopdag vergeleken met adolescenten die de placebo pleister gebruikten. Daarentegen werd het effect van de nicotine pleisters op stoppen met roken aan het einde van de behandeling niet gemedieerd door craving of withdrawal symptomen zoals gemeten op de stopdag of over tijd.

Tenslotte bleek uit de resultaten dat terugval naar roken bij jongeren nauwelijks te voorspellen is met behulp van factoren die optreden tijdens de behandeling. Van de zeven mogelijke predictoren waren er slechts een paar gerelateerd aan terugval, namelijk meer alcoholgebruik, meer depressieve symptomen, en minder support van vrienden, alhoewel dit niet consistent voor alle metingen werd gevonden.

Kortom, jongeren alleen voorzien van nicotinepleisters is geen effectieve manier om de succeskans op stoppen met roken te vergroten. Blijkbaar hebben jongeren meer en/of intensievere hulpmiddelen nodig om op de lange termijn te kunnen stoppen met roken.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de periode september-december 2011 zijn jongeren geworven via scholen. Tijdens de pauzes is aan jongeren gevraagd of zij rookten, of ze misschien gemotiveerd waren om te stoppen met roken. Als dat zo was dan is informatie gegeven over het onderzoek en is gevraagd of zij geïnteresseerd waren in deelname aan het onderzoek. Jongeren konden zich vervolgens online aanmelden voor het onderzoek via onze website. Hiertoe moesten zij eerst een korte vragenlijst invullen om na te gaan of zij geschikt waren voor deelname.

De jongeren die geschikt waren voor deelname kregen een informatiebrief en een toestemmingsverklaring thuis gestuurd (als de deelnemers 17 jaar of jonger waren dan kregen de ouders/verzorgers ook een brief en een toestemmingsverklaring thuis gestuurd). Daarnaast kregen deze jongeren een uitnodiging voor deelname aan een informatiebijeenkomst bij hen op school of op de Universiteit (Utrecht of Nijmegen). De toestemmingsverklaring(en) moesten de deelnemers meebrengen naar deze bijeenkomst.

De bijeenkomsten vonden plaats tussen januari en mei 2011 in groepjes van 4-12 deelnemers. Eerst vulden de jongeren een vragenlijst in (voormeting) en vervolgens kregen zij uitleg over het onderzoek en over het gebruik van de pleisters. Daarnaast kregen ze een korte stoppen-met-roken training. Na de bijeenkomst kregen jongeren de pleisters (de placebo- of de nicotinepleisters) mee naar huis. Noch de jongeren zelf, noch de trainers wisten welk type pleisters er verstrekt werden: het onderzoek heeft dus een dubbelblind, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd design.

De jongeren hebben de instructie ontvangen om op de maandag na de informatiebijeenkomst officieel met roken te stoppen en met het gebruik van de pleisters te beginnen. Tijdens de behandeling met de pleisters (afhankelijk van het aantal sigaretten per dag was dit 6 of 9 weken) vulden zij 6 online vragenlijsten in. In deze vragenlijsten werd onder andere gevraagd naar rookstatus, behoefte aan sigaretten, ontwenningsverschijnselen, eigen effectiviteit en steun van ouders en vrienden.

In oktober 2011 is de 6 maanden follow-up meting verstuurd. Deze bestond ook uit een vragenlijst die de deelnemers online konden invullen. In april 2012 zal de 12 maanden follow-up worden verstuurd. Hierbij zullen ook cotininetesten worden afgenomen om na te gaan of respondenten recent nog gerookt hebben.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In totaal hebben 585 jongeren de online screening ingevuld. Daarvan waren 362 jongeren geschikt om mee te doen aan het onderzoek. De rest was niet geschikt of had de screening niet volledig afgerond. Van de 362 geschikte deelnemers die zijn uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst, hebben 265 jongeren de informatiebijeenkomst daadwerkelijk gevolgd. In totaal zijn er 37 bijeenkomsten op 33 scholen georganiseerd en daarnaast 8 bijeenkomsten op de Universiteit (Utrecht en Nijmegen).

Van deze 265 deelnemers hebben 218 deelnemers alle zes tussentijdse vragenlijsten (tijdens de behandeling met de pleisters) ingevuld (2 respondenten hebben halverwege de behandeling met de pleisters aangegeven niet meer mee te willen doen met het onderzoek, 6 respondenten hebben geen enkele tussentijdse vragenlijst ingevuld, en 43 respondenten hebben minstens één tussentijdse vragenlijst niet ingevuld).

De 6 maanden follow-up meting is bijna afgelopen. De jongeren die geen enkele of slechts 1 tussentijdse vragenlijst hadden ingevuld hebben we niet meer benaderd voor de follow-up meting. Tot nu toe hebben 240 van de 265 jongeren de 6 maanden follow-up vragenlijst ingevuld (91%).

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

There is increasing evidence that Nicotine Replacement Therapy (NRT) may help adolescents to successfully quit smoking. However data on the effectiveness and safety of NRT among adolescents are limited and a large clinical trial of nicotine replacement therapy is warranted to be more conclusive about the effects of NRT among adolescents (2005). The present study will be conducted in response to this need.

 

The main aim of this study is to determine the effectiveness and safety of nicotine replacement therapy (NRT) in achieving long-term smoking cessation among young smokers aged 12 – 18 years. In order to do so, a double blind, randomized, placebo-controlled trial will be conducted testing the effectiveness of nicotine gum versus nicotine patch therapy, in comparison to a placebo condition. About 360 participants will be recruited and randomly assigned to one of three conditions: (1) an active patch and a placebo gum condition, (2) an active gum and a placebo patch condition, and (3) a placebo gum and a placebo patch condition (the control condition).

 

The main outcome measures of this study are prolonged abstinence at 6- and 12-month follow up, but short-term indicators of successful quitting will be measures as well. To validate self-reported smoking abstinence, saliva cotinine levels will be determined among a sample of participants.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website