Projectomschrijving

Veel werknemers hebben een ongezonde leefstijl: ze bewegen bijvoorbeeld te weinig, eten ongezond, of nemen niet voldoende rust. Dat kan uiteindelijk duur uitpakken voor de gezondheidszorg en voor werkgevers. Of online gezondheidsmanagement werknemers kan helpen hun leefstijl te verbeteren, wordt in deze studie onderzocht.

Een ongezonde leefstijl kan leiden tot overgewicht en chronische aandoeningen. Dit brengt hoge kosten met zich mee voor de gezondheidszorg en voor werkgevers. Ongezonde werknemers zijn immers minder productief, en zijn vaker en langer ziek. Online gezondheidsmanagement is een veelbelovend middel voor de bevordering van een gezonde leefstijl. Online gezondheidsmanagement bereikt naar verwachting een grote groep mensen, zonder dat dit tot hoge kosten en belasting van de gezondheidszorg leidt. Maar of het ook werkt, is nog niet bekend. Dit onderzoek evalueert daarom het effect van een online gezondheidsprogramma op de leefstijl van werknemers. Het programma bestaat uit het invullen van een vragenlijst en een aantal gezondheidtests.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website