Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project werd de effectiviteit van een cue-reminder interventie gericht op het verminderen van middelengebruik van jongeren (18-21 jaar) onderzocht. In drie experimenten is onderzocht of er een (meetbare) associatie gecreëerd kon worden tussen een cue-reminder en de campagneboodschap. Deze associatie werd niet aangetoond in alle drie de experimenten. Daarnaast vonden we dat het gebruik van een cue-reminder zelfs tegenovergestelde effecten had; jongeren die blootgesteld werden aan de cue-reminder in ons barlab dronken meer dan jongeren die niet blootgesteld werden aan deze cue-reminder. We hebben tenslotte de resultaten van 12 eerder uitgevoerde onderzoeken naar cue-reminders bestudeerd. Uit deze meta-analyse blijkt dat het gebruik van cue-reminders de effectiviteit van leefstijlinterventies kan vergroten, al zijn de gevonden effecten gemiddeld klein. Daarnaast lijkt het erop dat cue-reminders met name werken wanneer men een bepaald leefstijlgedrag wil stimuleren (in plaats van ontmoedigen).

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1) We zijn niet in staat gebleken om een (meetbare) associatie aan te tonen tussen een cue-reminder, in ons geval de Power Button, en de preventieboodschap die zich richtte op het weerstaan van sociale druk op het gebied van middelengebruik (i.e. drinken, roken en blowen). Het niet kunnen repliceren van dit effect bleek niet te wijten aan de inhoud/samenstelling van de preventiefilmpjes.

2) Daarnaast vonden we dat het gebruik van cue-reminders zelfs een tegenovergesteld effect kan hebben; deelnemers die blootgesteld werden aan de cue-reminder dronken meer dan deelnemers die niet blootgesteld werden aan de cue-reminder.

3) Om meer inzicht te krijgen in de mogelijke effectiviteit van cue-reminders hebben we tenslotte een meta-analyse uitgevoerd met 12 studies waarin cue-reminders gebruikt werden. Uit deze analyse blijkt dat het gebruik van cue-reminders de effectiviteit van leefstijlinterventies kan vergroten, al bleken de gevonden effecten gemiddeld klein. Daarnaast lijken de bevindingen erop te wijzen dat cue-reminders met name effectief zijn wanneer men een bepaald leefstijlgedrag wil stimuleren (in plaats van ontmoedigen).

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In februari 2012 is gestart met een 4-jarig onderzoek naar de effectiviteit van een nieuwe interventie gericht op het verminderen van middelengebruik van jongeren in de leeftijd van 16-21 jaar. De interventie is gericht op het weerbaar maken van jongeren tegen sociale druk om middelen te gebruiken en hen te herinneren aan hun eigen grenzen. Deze boodschap wordt voortgebracht door een symbool (cue-reminder) die jongeren moet herinneren aan de campagneboodschap.

De interventie is gebaseerd op eerdere studies waarin we hebben aangetoond dat jongeren die geconfronteerd worden met onze cue-reminder zich meer herinneren van de campagneboodschap en, belangrijker nog, hun alcoholgebruik beperken na confrontatie met dit symbool. Het doel van het huidige project is om te kijken of we deze effecten kunnen repliceren en of ze generaliseren naar andere middelen, zoals roken en blowen.

Het onderzoek bestaat uit 8 experimenten waaraan jongeren van 16-21 jaar (laag-midden en hoog opgeleid) deelnemen. In de eerste 3 experimenten onderzoeken we of een associatie kunnen leggen tussen de cue-reminder (Power Button) en de campagneboodschap gericht op weerbaarheid en (sociale) zelfeffectiviteit. In de andere experimenten testen we of de cue-reminder het middelen gebruik van jongeren in sociale situaties kan verminderen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tussen februari 2012 en 2014 zijn de volgende activiteiten ondernomen:

 

-In samenwerking met het bedrijf Injectiemedia zijn 4 nieuwe preventiefilms ontwikkeld. Deze films worden in alle experimenten gebruikt om een associatie te creëren tussen de cue-reminder (Power Button) en de campagneboodschap.

-We hebben drie experimenten afgerond waaraan telkens 100 jongeren tussen de 16 en 21 jaar hebben deelgenomen.

-De resultaten van de eerste drie experimenten zijn niet in overeenstemming met de pilot studie waarop het huidige project voortbouwt. We vonden geen significante associatie tussen de Power Button en de campagneboodschap gericht op weerbaarheid en zelfeffectiviteit.

-Op basis van deze resultaten zijn de preventiefilms ietwat aangepast. De Power Button wordt nu langer in beeld gebracht.

 

In de tweede periode van het project (2014-2016) zullen de gedragsstudies plaatsvinden, waarin onderzocht wordt of het gebruik van de cue-reminder het middelengebruik van jongeren daadwerkelijk kan verminderen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The most commonly used substance in adolescence is alcohol, followed by tobacco and cannabis. Substance use among adolescents generally takes place within social settings. Both theory and empirical findings suggest that adolescent substance use is influenced by their social environment, for example by overt offers of substances, modeling, and social norms. Reminding adolescents of their own substance use limits and their susceptibility to environmental influences in settings where substance use is normative can help to control use. A pilot study showed that it is possible to create an association on a subconscious level between a symbol (cue-reminder) and information about empowerment, awareness and monitoring of one's own limits. A second pilot study in a real-life setting even suggested that the cue may have an inhibitory effect on alcohol consumption among young frequent drinkers. The present proposed project will further examine the effectiveness of the cue. Both a laboratory study in a semi-naturalistic setting and a field experiment in a naturalistic setting will be conducted to test whether the effects on alcohol use can be replicated. In addition, we will examine whether the effect of the cue generalizes to tobacco and cannabis use. Finally, to assess the best way to implement the cue-reminder, it will be examined whether the cue will also work, or even works better, when communicated in relation to making your own choices and guarding your limits in general, compared to specifically focusing on substance use behavior. The present project thus entails a series of innovative studies to gather empirical evidence with regard to the effectiveness of using cue-reminders to reduce adolescents’ substance use in social contexts. By examining the cue in relation to alcohol use, tobacco and cannabis use, this project is likely to contribute to a reduction in excessive substance use among adolescents, which is highly relevant, given the high prevalence and detrimental consequences of use. If effective, the intervention can be implemented in practice in short notice.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website