Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2011 is de NHG Standaard 'PreventieConsult, Module Cardiometabool risico' uitgebracht om huisartsen te ondersteunen bij het opsporen van patiënten van 45-70 jaar met een verhoogd risico op een cardiometabole aandoening (CMZ), waaronder hart- en vaatziekten en diabetes. Bij een verhoogd risico kon de huisarts gericht leefstijladviezen geven of een behandeling starten.

In het INTEGRATE onderzoek werd bij ruim 30.000 personen in 37 huisartsenpraktijk onderzocht of deze werkwijze effectief en kosteneffectief is. Op de korte termijn was er een positief effect op de systolische bloeddruk en het cholesterolgehalte van de deelnemers. Het programma had echter geen effect op de motivatie om van leefstijl te veranderen en was niet effectief en kosteneffectief op de lange termijn. Ook was het bereik van het programma zowel beperkt als selectief. Mensen met de hoogste risico’s op CMZ, zoals personen met lage SES of een niet-westerse migratieachtergrond, bleken moeilijk te bereiken.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het selectieve preventieprogramma voor cardiometabole aandoeningen (zoals diabetes mellitus en hart- en vaatziekten) dat werd bestudeerd in het INTEGRATE-onderzoek is haalbaar en effectief op de korte termijn met een positief effect op de systolische bloeddruk en het cholesterolgehalte van de deelnemers (personen van 45-70 jaar zonder bekende risicofactoren voor cardiometabole aandoeningen). Desalniettemin is het bereik van het programma zowel beperkt als selectief. Mensen met de hoogste risico’s op cardiometabole aandoeningen, zoals personen met een lage sociaal economische status en/of een niet-westerse migratieachtergrond, zijn moeilijk te bereiken. Het programma heeft geen effect op de motivatie om van leefstijl te veranderen en bovendien is het programma niet effectief en kosteneffectief wat betreft lange-termijn resultaten, zowel qua morbiditeit als mortaliteit.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2011 is de NHG Standaard 'PreventieConsult, Module Cardiometabool' uitgebracht om huisartsen te helpen patiënten tussen de 45 en 70 jaar oud op te sporen met een verhoogd risico op een cardiometabole aandoening, waaronder hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en chronische nierschade. Het doel van deze standaard is preventie van cardiometabole aandoeningen door screening met een (online) risicoschatting gekoppeld aan leefstijladviezen en/of medicamenteuze behandeling van mensen met een verhoogd risico op een cardiometabole aandoening. In het INTEGRATE project wordt bij ongeveer 30.000 personen onderzocht of deze methode van cardiometabole screening, gevolgd door behandeling, in de huisartspraktijk effectief en kosteneffectief is. Daarnaast wordt in dit project uitgebreid aandacht besteed aan non-respons binnen de verschillende onderdelen van het PreventieConsult. Niet alleen worden de kenmerken van mensen die niet responderen in kaart gebracht, maar wordt ook onderzocht welke methoden er nodig zijn om non-respondenten wel deel te laten nemen aan het PreventieConsult. Deze analyse, tezamen met een analyse van succes- en faalfactoren bij de deelnemende huisartsenpraktijken, maakt het mogelijk om te komen tot een zo goed mogelijke implementatie van het PreventieConsult in de Nederlandse huisartsenpraktijk.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het INTEGRATE project wordt onderzocht of opsporing van mensen tussen de 45 en 70 jaar oud met een verhoogd risico op een cardiometabole aandoening, conform de NHG Standaard 'PreventieConsult, Module Cardiometabool', gevolgd door gerichte leefstijladviezen en/of medicamenteuze behandeling, een effectieve en kosteneffectieve manier is om cardiometabole aandoeningen (waaronder diabetes mellitus en hart- en vaatziekten) te voorkomen. Het betreft een gerandomiseerde studie met een wachtlijst controlegroep. Uiteindelijk wordt aan alle patiënten de interventie aangeboden. De interventie bestaat uit een risicoschatting op basis van een korte online vragenlijst. Mensen met een score boven de drempelwaarde op deze risicoschatting wordt aangeraden de huisarts te bezoeken voor twee preventieve consulten. Hierna volgt een passend leefstijladvies of, indien nodig, medicamenteuze behandeling. In het INTEGRATE project worden patiënten met een hoog risico gedurende een jaar gevolgd en veranderingen in het risicoprofiel in kaart gebracht. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar non-respons in verschillende onderdelen van het PreventieConsult, zodat duidelijk wordt welke patiënten wel en niet geneigd zijn deel te nemen aan het PreventieConsult. In april 2014 zijn de eerste praktijken gestart met het uitnodigen van deelnemers aan het onderzoek en in oktober 2014 volgde de rest van de praktijken. In totaal doen 37 praktijken met het onderzoek mee, waaruit 30.996 personen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. In totaal hebben 12.511 personen de Risicoschatting ingevuld, waarvan 4.456 personen een verhoogd risico op een cardiometabole aandoening hadden en uitgenodigd zijn voor een PreventieConsult bij de eigen huisarts. Aanvullend zijn 880 personen uitgenodigd met een licht verhoogd risico.

In de verslagperiode is de gegevensverzameling afgerond en zijn van alle deelnemers gegevens uit de elektronische medische dossiers verzameld en opgenomen in het onderzoeksbestand. In december 2018 is gestart met de eerste analyses, in januari 2019 is een start gemaakt met de kosteneffectiviteitsanalyse (in samenwerking met het RIVM). In de komende 12 maanden zullen de resultaten worden beschreven in een serie van artikelen die ter publicatie zullen worden aangeboden aan internationale wetenschappelijke tijdschriften en in twee proefschriften.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The INTEGRATE study aims at contributing to the reduction of cardio-metabolic morbidity and mortality by establishing the effectiveness and cost-effectiveness of established procedures for identifying persons at high risk for cardio-metabolic diseases, followed by an individually tailored intervention including lifestyle advice and treatment. This is called the “Personalized Prevention Approach for cardio-metabolic risk” [PPA CMR]. Although elements of PPA CMR are theoretically evidence based and have been tested on their feasibility, the (cost)effectiveness of the entire program needs to be established urgently to justify a wide scale implementation.

The increasing prevalence of cardio-metabolic diseases is a major health problem in developed countries and mainly caused by an unhealthy lifestyle. Smoking, obesity and physical inactivity are responsible for about one quarter of the disease burden of the Dutch population. The need for early detection and management of persons at risk for these disorders is urgent in order to prevent future health problems. Recent studies have shown that screening for cardio-metabolic disorders could be more efficient when embedded in primary care.

PPA CMR is built on two existing prevention programs. PreventieConsult CMR (PC CMR) aims at identifying persons at high risk for cardio-metabolic diseases and guide these persons to indicated risk reduction interventions. PreventieKompas (PK) is an internet based system for personal risk profiling aiming to detect high risk individuals and to raise awareness, to educate, motivate and empower individuals to promote their own health. PK offers users a personal health plan with a link to best-practice interventions. PPA CMR includes the risk assessment according to the PC CMR and the lifestyle intervention of the PK. In the INTEGRATE study the (cost)effectiveness of PPA CMR will be assessed in terms of cardio-metabolic morbidity, cardio-metabolic risk profile, and lifestyle by studying: 1) the number of newly detected cardio-metabolic diseases and changes in risk factors for cardio-metabolic diseases in one year, and the related costs and benefits of PPA CMR; 2) the number and profile of participants and non participants in the PPA CMR.

The INTEGRATE study is a randomized controlled trial with a waiting list control group (‘stepped wedge design’). Eligible persons (aged 45-70 without a known cardio-metabolic disorder) in 60 general practices (estimated N= 28,800) will be allocated at random at practice level to an intervention group or a waiting list control group and will be invited by their personal general practitioner (GP) to participate in the study by giving informed consent. PPA CMR includes a stepwise assessment of the cardio-metabolic risk and lifestyle, followed by an individually tailored intervention including lifestyle advice and treatment according to existing clinical practice guidelines if applicable. In half of the participating practices high risk patients are treated in an integrated life-style intervention program, while in the other half of the practices high risk patients receive care as usual (non-integrated program). The control group will be invited to participate in the PPA CMR 12 months after a baseline risk estimation and lifestyle assessment. The effectiveness of the PPA CMR will be established on the basis of the difference between the intervention and control group in the number of newly detected cardio-metabolic diseases, changes in cardio-metabolic risk, and changes in lifestyle after 12 months. Also, the effect on cardio-metabolic morbidity and mortality extrapolated to 5, 10, 20 years and lifetime will be estimated using a Markov-type population based model. The cost-effectiveness of PPA CMR will be established on the basis of incremental cost-utility ratios (ICER). ICERs will be generated by calculating the net incremental costs of PPA CMR, including follow-up interventions to change lifestyle and pharmaceutical interventions to change biological risk factors, compared to the control group, divided by the incremental effects in terms of Quality Adjusted Life Years gained.

Data on newly detected cardio-metabolic diseases will be provided by the GP in addition to Electronic Medical Record (EMR) data. Cardio-metabolic risk includes the risk score on a risk estimation questionnaire based on the FINDRISK. Lifestyle behavior (smoking, physical activity, nutrition) will be measured via questionnaires with validated instruments. Data about medication use and biomedical tests will be derived from EMRs. Data about participation will be derived from the number of invitees and respondents in the PPA CMR. A questionnaire will be sent to a random sample of 1,500 non-responders on the first invitation to examine reasons for non-participation. All questionnaires can be completed online or on paper, and will be available in Dutch, English, Turkish and Moroccan to lower the threshold for participation.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website