Projectomschrijving

Vraagstuk

In 2011 is de NHG Standaard ‘Preventieconsult, Module Cardiometabool risico’ uitgebracht om huisartsen te ondersteunen bij het opsporen van patiënten van 45-70 jaar met een verhoogd risico op een cardiometabole aandoening (CMZ), waaronder hart- en vaatziekten en diabetes. Bij een verhoogd risico kon de huisarts gericht leefstijladviezen geven of een behandeling starten. Het is echter nog niet bekend of deze werkwijze (kosten)effectief is.

Onderzoek

In het INTEGRATE onderzoek werd bij 30.000 personen in 37 huisartsenpraktijken onderzocht of deze werkwijze effectief en kosteneffectief is.

Uitkomst

Op korte termijn was er een positief effect op de systolische bloeddruk en het cholesterolgehalte van de deelnemers. Het programma had echter geen effect op de motivatie om van leefstijl te veranderen en was niet effectief en kosteneffectief op de lange termijn. Ook was het bereik van het programma zowel beperkt als selectief. Mensen met de hoogste risico’s op CMZ, zoals personen met lage sociaaleconomische status of een niet-westerse migratieachtergrond, bleken moeilijk te bereiken.

Uit dit project zijn twee proefschriften voortgekomen, deze vindt u hier.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website