Projectomschrijving

Verbetert integraal gezondheidsbeleid de gezondheid in ‘krachtwijken’?

Vraagstuk

Het ‘krachtwijkenbeleid' van de overheid bestrijdt de problemen in 40 Nederlandse wijken en wil de positie van de wijkbewoners verbeteren. Gemeenten voeren in die wijken een integraal gezondheidsbeleid uit, dus met betrokkenheid vanuit de domeinen volksgezondheid, welzijn en ruimtelijke ordening. Is het effect van deze integrale aanpak op de gezondheid van groepen met een lage sociaaleconomische status meetbaar?

Onderzoek

In dit project is een instrument ontwikkeld dat de effecten van het krachtwijkenbeleid zichtbaar maakt op buurtniveau. Een gemeente weet zo of het totaalpakket van buurtactiviteiten op de lange termijn werkt.

Uitkomst

Met de gegevens uit de buurtmonitor, CBS-gegevens en de eigen gezondheidsmonitor, is een instrument ontwikkeld om lange- en kortetermijneffecten van integraal gezondheidsbeleid te meten. Zo worden sociaaleconomische gezondheidsverschillen in specifieke wijken/buurten zichtbaar. Het instrument is onderdeel van de vierjaarlijkse regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning van de GGD Zuid Limburg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website