Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de wijk Malburgen in Arnhem is een wijktuin aangelegd. In dit project is nagegaan, hoe je kan zorgen dat zo'n tuin succesvol wordt en wijkbewoners aan kan zetten tot een verbetering van de leefstijl door gezondere voeding, meer beweging en sociale cohesie in de buurt. Dit laatste is onderzocht bij een groep Turkse en Marokkaanse vrouwen.

Het blijkt heel belangrijk te zijn dat de wijktuin ook echt een tuin van de wijk is. Daarom zijn in een vroeg stadium wijkbewoners en organisaties uit de wijk bij het project betrokken. Hierdoor is een tuin ontstaan die aan de wensen van de buurt voldoet, met onder andere een moestuin en een speeltuin. Beroepskrachten en vrijwilligers zorgen samen voor leuke activiteiten in en om de tuin.

Duidelijke effecten op de gezondheid waren in het eerste jaar nog niet te zien. Wel zien we andere positieve effecten optreden, zoals kinderen die leren door het werk in de kindertuintjes en activiteiten die nu dankzij de tuin worden georganiseerd. De wijktuin zal in de komende jaren groeien, maar het dient nu al als een ontmoetingsplek voor de wijk en het nodigt uit tot beweging en ontmoeting.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een wijktuin die buurtbewoners moet uitnodigen tot extra beweging, ontmoeting en gezond eten moet aan bepaalde randvoorwaarden voldoen. Ten eerste is het belangrijk dat de tuin wordt ontwikkeld met de mensen die de tuin ook gaan gebruiken. Ten tweede moet een goede structuur ontstaan waarin beroepskrachten en vrijwilligers samenwerken aan het onderhoud van de tuin en leuke activiteiten ontwikkelen voor de verschillende gebruikersgroepen.

In het jaar dat de tuin bestaat, is nog geen duidelijk effect op de gezondheid van een groep Turkse en Marokkaanse vrouwen gevonden. Dit kan verklaard worden doordat de deelname aan de tuin en activiteiten beperkt was. De deelname van de kinderen aan de kindertuintjes bleek een succesfactor om vrouwen actief te krijgen in de moestuin. De tuin heeft al veel positieve neveneffecten opgeleverd, zoals de kindertuintjes, tuinieren voor senioren en gezamenlijk eten, die nu al positief werken op de sociale cohesie, en op termijn ook door kunnen werken op de algehele gezondheid.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Migrants from Turkey and Morocco are among the largest ethnic minority groups in Europe. Their number are expected to rise in the coming years, due to the relatively high immigration figures and their higher birth rate. Several studies in the Netherlands have shown that Turkish and Moroccan people have a lower health status than that of Dutch inhabitants. There is a higher prevalence of overweight and obesity, as well as a higher prevalence rate of type 2 diabetes. Epidemiological studies have shown that the adverse socioeconomic position of these multi-ethnic groups only partially explains the poor health status. Other environmental factors such as nutrition, physical exercise and/or social cohesion, maybe responsible for the higher frequency of these Western-type diseases. Given the high prevalence of obesity and diabetes in Turkish and Moroccan migrants, it is imperative to investigate innovative and effective prevention strategies that are aimed to increase the health status of these populations. With the current project proposal we aim to achieve a healthier lifestyle in the multi-ethnic target groups by creating a healthy “green” environment. Therefore, we will develop an innovative community garden-based prevention program and pilot the impact on dietary behaviour and lifestyle in Turkish and Moroccan families in Presikhaaf, a “Krachtwijk” community in Arnhem, the Netherlands. The objectives of the pilot study are to investigate the preconditions to successfully implement a community garden-based health program and which qualities of such a program will be useful, acceptable and successful. Furthermore, it will be investigated whether the garden-based health program will lead to positive changes with respect to dietary and lifestyle (behaviour) factors. Previous studies have shown that a community garden can increase vegetable and fruit intake, increase physical activity and improve mental health of participants. Therefore, the working hypothesis is that the creation of a healthy environment provides sustainable health benefits with respect to improved access to vegetables and fruits, improved nutrition, increased physical activity, improved mental health and community cohesion. The community garden prevention program will be developed using the "Voor & Door" approach, thus for and by the (multi-ethnic) community members. For evaluation of the program, several parameters will be measured in 30 participating Turkish and Moroccan families at baseline (before participation in the program) and at 1-year follow-up (one full gardening-season). In addition, similar measurements will be done in a control group of 30 matching Turkish and Moroccan families. Observational monitoring techniques will be used to monitor the process of the program within the stages of planning, implementation and usage of the garden by the participating families. Semi-structured interviews will be conducted to assess the view on the usefulness and acceptability of the garden-based prevention program and the implementation in its setting. Critical aspects of the garden-based health such as participation in garden planning, planting, maintenance, harvest, food preparation, tasting, nutrition education lessons will be identified through focus group discussions. Sociodemographic variables such as gender, age, ethnical background, educational level, marital status, parity and income level will be registered. In the physical health check, height and weight and measurements of subcutaneous fat, length and blood pressure will be performed. For fruit and vegetable intake, a self-administered 9-item validated Dutch Food Frequency Questionnaire will be used at base line and after 3, 6 and 12 months. A Short Form-12 (SF-12) questionnaire will be used to measure self-reported general, physical, and mental health at baseline and after 12 months. Descriptive statistics will be used to present the baseline characteristics of the study population. The associations between demographic characteristics, (nutrition) behaviour and physiological parameters will be investigated with logistic regression analysis. All analyses will be carried out with SPSS version 17.0. Currently, there is a high interest among other municipalities and housing cooperation’s in the Netherlands to implement such a community garden-based prevention program targeted at multi-ethnic populations. The outcome of this pilot study, as documented in a detailed manual-like report, will identify criteria for the successful development and implementation of a community garden and describe the related changes with respect to nutrition behaviour and health status of its inhabitants. This will serve as a basis for further development and enrolment of community garden prevention programs in other municipalities in the Netherlands.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website