Projectomschrijving

De afgelopen jaren laat een sterke toename zien in de frequentie waarmee jongeren zichzelf beschadigen. Vroege identificatie en behandeling van personen met zelfbeschadigend gedrag is van belang omdat iedere episode van zelfbeschadigend gedrag het risico op toekomstige episodes doet toenemen en uiteindelijk ook het risico op suïcide. Er is een aantal behandelingsprogramma’s voor zelfbeschadiging ontwikkeld, waarvan is aangetoond dat ze effectief zijn in het reduceren van zelfbeschadiging bij volwassenen. Met name het verbeteren van inadequate emotieregulatiestrategieën lijkt essentieel bij het voorkomen van toekomstige episodes van zelfbeschadiging. In dit project werd het effect op zelfbeschadiging en emotiehantering van een individuele cognitieve-gedragstherapie voor jongeren tussen 15 en 35 jaar vergeleken met het effect van een groepstraining in mindfulness ofwel aandachttraining. Vanwege een tegenvallende instroom is het project vroegtijdig stopgezet. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen of het effect van mindfulness based cognitive therapy (MBCT) in een groep vergelijkbaar is met de reeds bewezen effectiviteit van individuele cognitieve gedragstherapie (CGT). 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website