Projectomschrijving

Interactief computerprogramma ‘Ik Beweeg’ motiveert volwassenen duurzaam

Vraagstuk

Veel volwassenen bewegen onvoldoende. Mensen vinden het moeilijk motivatie te vinden om meer te gaan bewegen en om die motivatie vast te houden. In de Ik Beweeg-interventie zijn technieken uit de motiverende gespreksvoering vertaald naar een interactief computerprogramma. Het programma laat deelnemers zoeken naar redenen die zij persoonlijk belangrijk vinden om te bewegen. Verbetert dit hun intrinsieke motivatie?

Onderzoek

De effectiviteit van Ik Beweeg is onder 3.000 deelnemers getoetst en vergeleken met een reeds bestaande, meer traditionele, online advies-op-maat-interventie (de Actief Plus-interventie).

Uitkomst

Ik Beweeg blijkt het aantal minuten per week ‘matig-intensief actief’ te verhogen, ook op lange termijn, terwijl Actief Plus op deze maat geen significant effect heeft. Na een jaar bewogen de deelnemers aan Ik Beweeg per week gemiddeld ruim een uur meer dan de controlegroep. Elementen van motiverende gespreksvoering in een online interventie hebben dus zin en leveren langetermijnresultaten op beweeggedrag op.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website