Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ernstige aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en kanker, ontstaan vaak door een ongezonde leefstijl. Advies-op-maat via internet is een nieuwe methode om persoonlijke feedback te geven en gedragsverandering te stimuleren. Binnen het project “mijnGezondGedrag” werd getracht deelnemers te motiveren om te stoppen met roken, niet te veel alcohol te drinken, voldoende fruit en groente te eten en voldoende te bewegen. Deelnemers werden ingedeeld in drie groepen: ze ontvingen allemaal een persoonlijk leefstijloverzicht dat aan de hand van verkeerslichten liet zien aan welke leefstijlnormen de respondent wel of niet voldeed. De experimentele groepen ontvingen vervolgens extra advies, gebaseerd op psychosociale determinanten. Groep 1 (sequentiële groep) kreeg persoonlijk advies met betrekking tot één gekozen leefstijlgedrag; respondenten uit groep 2 (simultane groep) ontvingen persoonlijk advies met betrekking tot alle gedragingen waarvoor ze niet aan de norm voldeden. Het doel van het project was te onderzoeken welke strategie het beste toegepast kan worden binnen advies-op-maat-programma’s die zich richten op meerdere gedragingen. Bovendien werd een economische evaluatie uitgevoerd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De implementatie van de RCT is begonnen in november 2009. De baselineresultaten zijn verkregen tussen november 2009 en juli 2010. In totaal hebben er ongeveer 5.500 individuen ingelogd om deel te nemen aan de baselinemeting. Na 12 maanden vond de eerste nameting plaats, waarin deelnemers uit de groepen 1 (sequentiële groep) en 2 (simultane groep) nog eens advies-op-maat hebben ontvangen; de controlegroep heeft geen informatie meer ontvangen. Na 24 maanden hebben we een korte vragenlijst afgenomen over de vijf verschillende leefstijlgedragingen (d.w.z. beweging, groenteconsumptie, fruitconsumptie, alcoholconsumptie en roken) en alle respondenten hebben nog eens een persoonlijk leefstijloverzicht ontvangen. De 24-maanden-nameting vond plaats tussen november 2011 en juli 2012.

 

Het programma was effectief in het stimuleren van een gezonde leefstijl. Deelnemers uit de sequentiële en de simultane groep zijn gedurende en na afloop van het programma meer gaan bewegen, meer groente en/of fruit gaan eten, minder alcohol gaan drinken en/of gestopt met roken vergeleken met deelnemers uit de controlegroep. Bovendien werd het programma positief beoordeeld, vooral door lager opgeleiden en ouderen. Zoals ook aan deze studie te zien is, is uitval een groot probleem binnen online interventies. De hogere uitvalpercentages binnen de simultane conditie zouden toegeschreven kunnen worden aan de nodige tijd en aan de grote hoeveelheid aan informatie. Er moeten strategieën komen om program completion en herhaalbezoeken aan advies-op-maat-programma’s te optimaliseren. De meest populaire module was de beweegmodule van ons advies-op-maat-programma. Het programma is effectief gebleken in termen van kosten, maar niet in termen van utiliteiten. Het gebruik van een simultane strategie, waarbij persoonlijk advies werd gegeven met betrekking tot alle gedragingen waarvoor deelnemers niet aan de norm voldeden, krijgt de lichte voorkeur boven de sequentiële strategie vanwege het lange termijn effect met betrekking tot leefstijlgedrag en vanuit kosteneffectiviteitszichtpunt.

 

Een drietal artikelen over dit project zijn al gepubliceerd: (1) “Testing a Dutch web-based tailored lifestyle programme among adults: a study protocol", gepubliceerd in BMC Public Health (16 februari 2011); (2) “Program completion of a web-based tailored lifestyle intervention for adults: differences between a sequential and a simultaneous approach”, gepubliceerd in Journal of Medical Internet Research (08 maart 2012); en (3) “Are the stages of change relevant for the development and implementation of a web-based tailored alcohol intervention? A cross-sectional study”, gepubliceerd in BMC Public Health (17 mei 2012). Een artikel over de preferentie van bepaalde groepen voor bepaalde leefstijlmodules binnen het programma is ingediend bij een tijdschrift (under review); artikelen over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van het programma zullen binnenkort worden ingediend.

 

Wij hadden het doel verschillende organisaties te stimuleren om ons programma in de toekomst te gebruiken. Zo werken we samen met de Mondriaan Zorggroep en hebben we gezamenlijk de alcoholmodule uit ons programma “mijnGezondGedrag” geïmplementeerd in een alcoholpreventieproject. Bovendien hebben de GGD’en in Limburg het programma mijnGezondgedrag ook weer gekoppeld aan de Volwassenmonitor in 2012 om zo persoonlijk feedback te kunnen geven aan hun deelnemers.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ernstige aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en kanker, ontstaan vaak door een ongezonde leefstijl. Advies-op-maat via internet is een nieuwe methode om persoonlijke feedback te geven en gedragsverandering te stimuleren.

 

Binnen het project “mijnGezondGedrag” wordt getracht deelnemers te motiveren om te stoppen met roken, minder alcohol te drinken, meer fruit en groente te eten en voldoende te bewegen. Deelnemers worden ingedeeld in drie groepen: ze ontvangen allemaal een persoonlijk leefstijloverzicht dat aan de hand van verkeerslichten laat zien aan welke leefstijlnormen de respondent wel of niet voldoet. De experimentele groepen ontvangen vervolgens extra advies, gebaseerd op psychosociale determinanten. Groep 1 krijgt persoonlijk advies met betrekking tot één gekozen leefstijlgedrag; respondenten uit groep 2 ontvangen persoonlijk advies met betrekking tot alle gedragingen waarvoor ze niet aan de norm voldoen.

 

Het doel van het project is te onderzoeken welke strategie het beste toegepast kan worden binnen advies-op-maat-programma’s die zich richten op meerdere gedragingen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De implementatie van de RCT is begonnen in november 2009. De baselineresultaten zijn verkregen tussen november 2009 en mei 2010 (enkele respondenten (n=25) begonnen later). In totaal hebben er ongeveer 5.500 individuen deelgenomen aan de baselinemeting. Uit onze poweranalyse kwam naar voren dat op baseline 3.285 respondenten nodig waren.

 

De 12-maanden-follow-up-meting vindt plaats sinds november 2010. Tot nu toe hebben ongeveer 1.300 respondenten deelgenomen aan de follow-up-meting. Ongeveer 1.000 respondenten moeten de uitnodigingen hiervoor alsnog ontvangen. Respondenten, die niet binnen een maand hebben deelgenomen, ontvangen een reminder/herinnering, bestaande uit de link naar het tailoringsprogramma alsook uit een korte vragenlijst om de vijf verschillende leefstijlgedragingen (d.w.z. beweging, groenteconsumptie, fruitconsumptie, alcoholconsumptie en roken) te kunnen meten. Deze vragenlijst kan worden ingevuld via e-mail, vergelijkbaar met procedures, die reeds zijn gebruikt voor een ander ZonMw-project (22000049).

 

Data over de effectiviteit zijn nog niet beschikbaar.

 

Zoals ook vermeld in de VIP, hebben wij het doel dat verschillende organisaties in de toekomst gebruik willen maken van ons programma. Potentiële gebruikers gaven al aan interesse te hebben in de implementatie van de interventie, zelfs al voordat de resultaten beschikbaar zijn: in de nabije toekomst zullen verschillende studies worden uitgevoerd (bijvoorbeeld een project bij Mondriaan Zorggroep, De Maastricht Studie, en de Diabetes-prevention-coach), die gebaseerd zullen worden op ons project “mijnGezondGedrag”.

 

Het eerste artikel, met de titel “Testing a Dutch web-based tailored lifestyle programme among adults: a study protocol" is gepubliceerd in BMC Public Health (16 februari 2011).

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Cardiovascular diseases and cancer are two major health problems in the Netherlands. Lifestyle risk behaviors associated with these problems are smoking, bad nutritional habits, inactivity, and excessive alcohol consumption. These risk behaviors have been found to be more prominent in people with a low educational level.

Computer tailored health education promotes the adoption of health behaviors in groups with both a high and low educational level. The first generation methods mostly focused on a single behavior. Recently new second-generation studies started to include multiple behaviors.

However, it is not clear how to best offer health information about lifestyles to the public. It is conceivable that some people are ready to change several behaviors at the same time, whereas others might be only prepared to change a limited cluster of behaviors, or to change only one specific behavior. Recent Dutch studies suggest that a focus on clusters may be more acceptable for some people, since a previous overall lifestyle tailoring approach did result in changes in both activity and nutritional patterns, but not in smoking behavior.

Internet-based health education has become popular but few were tested in a RCT to analyze effects on multiple behaviors.

Our goal is to test and analyze the effects of different ways of delivering tailored feedback using an Internet-based approach by comparing a single behavior approach, a cluster approach and a generic approach, and to compare effects with those of a control group. We hypothesize that the effectiveness of the experimental conditions will depend on the motivational characteristics of the person. Potential differences in appreciation and effectiveness of the interventions for subgroups (SES, age, gender) will be described as well.

The intervention will be offered to inhabitants of two provinces of the Netherlands (Zeeland and Brabant) as part of an additional service to their regular health monitoring questionnaires by the Regional Health Authorities (RHA) of these provinces (Dutch: GGD's).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website