Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om de kwaliteit van preventieprogramma's te verhogen hebben de Nederlandse Vereniging voor Jeugd-ge-zond-heids-zorg (NVJG) en TNO-PG eind 1996 het initiatief genomen om standaarden Jeugdgezondheidszorg (JGZ) te ontwikkelen. De JGZ Adviesraad Standaarden (JAS), waarin deskundigen en betrokkenen bij de JGZ, van VWS en van de Inspectie Volksgezondheid zitting hebben, heeft besloten na de ontwikkeling van de de eerste standaard (Vroegtijdige opsporing van gehoorstoornissen), te kiezen voor kindermishandeling als onderwerp voor de volgende standaard. Dit onderwerp kwam in een steekproef onder JGZ beroepsbeoefenaren met overgrote meerderheid als prioriteit naar voren. Als eerste stap voor het ontwikkelen van een standaard wordt een theoretische onderbouwing verkregen via literatuuronderzoek en een inventarisatie in het veld om die opsporings- en preventieactiviteiten te kunnen selecteren die gebaseerd zijn op 'evidence based public health' (zoals aangetoond doelmatig en doeltreffend). Deze aanvraag betreft die eerste onderzoekfase.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website