Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project richt zich op programmatische preventie van soa/aids in het voortgezet onderwijs door de implementatie van het lespakket ‘Lang Leve de Liefde’. Dit lespakket wordt internationaal als effectieve interventie beoordeeld op kennis-, houdings-, vaardigeheids-, en gedragsniveau. Als doelstellingen van het lespakker worden genoemd: het bevorderen van een soa/aids preventief condoomgebruik (bevorderen dat het condoomgebruik sociale norm wordt), weerbaarheid tegen negatieve opvattingen over condoomgebruik vergroten en het verbeteren van de communicatie- en onderhandelingsvaardigheden van leerlingen. De vorming van attitudes en vaardigheden vergt een vormingsgerichte aanpak (discussies, groepswerk en rollenspel) en meestal een gedragsverandering van de docent (van een frontale aanpak naar een vormingsgerichte aanpak). Het project onderscheidt deskundigheidsbevordering en persoonlijk begeleiding via regionale schoolondersteuners (die operationeel zijn in het ‘Samen Leven’-project). Het project levert uiteindelijk een draaiboek ‘regionale implementatie’ op dat ook bruikbaar is voor invoering van schoolgezondheidsbeleid in bredere zin. Het project beoogt een grootschaliger, vollediger gebruik van het lespakket met verankering van soa/aids-preventie in het schoolbeleid met een adequaat toegeruste regionale structuur waarlangs landelijk, systematische implementatie kan verlopen. Tot de doelgroepen behoren GGD-intermediairs, scholen (leerlingbegeleiders/docenten) en leerlingen. Het project duurt 2,5 jaar en wordt gecoördineerd door het NIGZ. Het NIGZ ontwikkelt een handleiding bij de CD-ROM ‘Labyrint’ die de docententraining ondersteunt. In samenwerking met de SOA stichting worden brochures en posters gemaakt. Op de eindconferentie worden de werkwijze en de ontwikkelde producten gepresenteerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website