Projectomschrijving

In Nederland wonen 1,6 miljoen kinderen die een ouder hebben met psychische problemen of een verslaving. Deze kinderen hebben een verhoogd risico om zelf ernstige en langdurige problemen te ontwikkelen.

Om dit te voorkomen, bieden Nederlandse GGz-instellingen preventieve ondersteuningsgroepen aan. De groepscursus Doe-praat groep voor kinderen van 8-12 jaar heeft als uiteindelijk doel het voorkomen van emotionele en gedragsproblemen.

De effectiviteit van de cursus werd onderzocht. Kinderen die deelnamen aan de groepscursus werden vergeleken met kinderen die op een wachtlijst stonden. Na de Doe-praat groep zochten kinderen meer steun bij anderen, voelden zij zich meer geaccepteerd door andere kinderen en hadden zij minder negatieve gedachten zoals schuld en schaamte.

De relatie tussen ouder en kind verbeterde echter niet door de groepscursus en de emotionele- en gedragsproblemen van de kinderen verminderden ook niet. Het uitblijven van het effect op het voorkomen van problemen moet verder worden onderzocht in toekomstig onderzoek.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website