Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Via het, bij de senioren vertrouwde, medium tv kunnen mensen geattendeerd en geïnformeerd worden over het belang en de leuke kanten van bewegen en op het bestaande aanbod in de eigen omgeving. Tegelijkertijd kunnen mensen via een ochtendgymnastiekprogramma op tv, elke dag direct aan de slag.

Realisatie van dit 15 minuten durende programma, als een 55-plus onderdeel van het actieprogramma Nederland in Beweging!, gedurende de periode van één jaar dagelijks op werkdagen tussen 8.00 en 9.00 uur, is hetgeen dit project beoogt. Ontwikkeling vindt plaats door NOC*NSF, TNO-PG en LS MBvO, i.s.m. leden van de beoogde doelgroep en relevante intermediairs. Systematische evaluatie vormt een integraal onderdeel van dit project.

Een half uur bewegen per dag is het gezondheidsadvies aan senioren. Dit vraagt om een breed bewegingsaanbod waaruit mensen een keuze kunnen maken. Een aanbod, zodanig dat de keuze om niet te bewegen niet aan de orde is. Laagdrempelige activiteiten, dicht bij de belevingswereld van de senior, vormen de basis.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website