Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sport Blessure Vrij is het meerjarig nationale actieprogramma gericht op (primaire, secundaire en tertiaire) preventie van sportblessures. De activiteiten van Sport Blessure Vrij zijn erop gericht sporters in staat te stellen op zodanige wijze te sporten, dat sportblessures zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast worden optimale opvang en zorg bij een blessure bevorderd, zodat negatieve gevolgen alsmede de kans op herhaling worden beperkt. In samenwerking met diverse (koepel)organisaties worden de preventieve maatregelen, afhankelijk van de beoogde doelgroep, verschillend uitgedragen via effectief-bewezen of effectiefaannemelijk gemaakte interventies, vernieuwend waar lacunes gesignaleerd zijn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website