Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sport Blessure Vrij is het meerjarig nationale actieprogramma gericht op (primaire, secundaire en tertiaire) preventie van sportblessures. De activiteiten van Sport Blessure Vrij zijn erop gericht sporters in staat te stellen op zodanige wijze te sporten, dat sportblessures zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast worden optimale opvang en zorg bij een blessure bevorderd, zodat negatieve gevolgen alsmede de kans op herhaling worden beperkt. In samenwerking met diverse (koepel)organisaties worden de preventieve maatregelen, afhankelijk van de beoogde doelgroep, verschillend uitgedragen via effectief-bewezen of effectiefaannemelijk gemaakte interventies.

De strategie voor de periode 2000-2004 staat beschreven in het strategisch plan ‘Sport Blessure Vrij, overstap naar de 21ste eeuw’. Speerpunten binnen Sport Blessure Vrij in 2001 zijn:

· Ondersteuningstraject

· Sportspecifieke projecten:

o Veilig Skaten.

o Blessurepreventie tennis

· Projecten via settings buiten de georganiseerde sport: onderwijs, gemeenten, sportzaken en bedrijven.

· Agendasetting en pleitbezorging o.a. attenderingscampagne.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website