Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Legionella is een bacterie die de veteranenziekte kan veroorzaken. De ziekteverschijnselen kunnen variëren van griep tot een longontsteking. De meeste mensen worden echter niet ziek na besmetting. Legionella komt van nature voor in water. In stilstaand warm water krijgt de bacterie kans zich te vermenigvuldigen. Besmetting kan plaatsvinden door het inademen van waternevel die met de bacterie is besmet. De ziekte wordt niet van de ene mens op de andere overgebracht.

 

Als iemand de veteranenziekte heeft, wordt bekeken welke (openbare) locaties de patiënt twee weken voorafgaand aan de ziekte heeft bezocht. Maar het blijkt vaak lastig om de daadwerkelijke bron van de besmetting te achterhalen. Dit betekent dat de bron dan niet kan worden gereinigd en nog meer mensen ziek kunnen worden.

 

Om de bronopsporing van infectie bij patiënten met een Legionella-pneumonie (veteranenziekte) te verbeteren is een case-control studie verricht. Gegevens over blootstelling aan mogelijke besmettingsbronnen gedurende twee weken zijn verzameld middels vragenlijsten en geografische kaarten. De gegevens van de Legionella-patiënten zijn vergeleken met die van willekeurig geselecteerde leeftijdsgenoten van hetzelfde geslacht die in hetzelfde postcodegebied wonen en die geen Legionella-pneumonie hebben gekregen (de controlepersonen).

Tevens is de factor van toeval en het oplopen van een Legionella-pneumonie op basis van geografie uitgewerkt.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Legionella-patiënten hebben in de directe omgeving van hun eigen woonhuis geen andere soorten locaties bezocht dan hun controlepersonen. Ook is er geen verschil gevonden in het aantal bezoeken per soort locatie. Er zijn geen onbekende nieuwe potentiele besmettingsbronnen getraceerd.

Gekeken naar de bezoeken op landelijk niveau is het opvallend dat de patienten vergeleken met hun controlepersonen vaker tuincentra hebben bezocht. Tevens hebben de patienten frequenter hun tuin gesproeid in de voorgaande twee weken. Verder onderzoek naar het vinden van Legionella spp. in en om tuincentra en tuinen en in potgrond wordt derhalve aanbevolen.

De demografische gegevens van Nederland van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn samen met de landelijke gegevens van Legionella besmettingen gebruikt om een praktische tool voor de GGD-medewerkers te ontwikkelen. Met dit hulpmiddel kan de waarschijnlijkheid van het oplopen van een Legionella-pneumonie, gecorrigeerd voor het seizoen, op basis van postcode ingeschat worden: na het invullen van 4 invoervelden (postcode, aantal geobserveerde casussen in het betreffende postcodegebied, de datum van de eerste ziektedag van zowel de eerste als de laatste casus) wordt de kans dat het aantal geobserveerde Legionella gevallen op toeval berust weergegeven. Deze tool voor de GGD-medewerkers kan beslissingen omtrent de bronopsporing bij toekomstige patienten met een Legionella-pneumonie ondersteunen.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het onderzoek verkeert in de fase van gegevensverzameling. Om bij elke patiënt een controle te trekken zijn gemeenten verzocht om deel te nemen aan het onderzoek. Alle benaderde gemeenten hebben hun medewerking verleend. Op dit moment worden controle-personen benaderd. Vanwege de invloed van seizoen duurt dit proces in totaal een volledig kalenderjaar.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn op dit moment geen resultaten te melden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In clinical medicine, "evidence-based" medicine is a common phenomenon. However, in Public Health there is a need for intervention research. The aim of this study is to introduce 'evidence-based' medicine into the working procedure of Municipal Health Services (MHSs), in order to achieve a more rational and cost-effective decision making process in infectious disease control.

 

Difficulty in assessment of a potentially harmful situation is best illustrated with an example from MHS practice. In April 2004, a Legionnaires' disease (LD) patient was potentially infected with the Legionella bacteria during a visit to a large theme park. Two earlier reported LD patients could be related to the same location after consultation of a historic database on potential sources of infection with LD. It took the involved MHS over a month to pursue the theme park's management team to agree with sampling activities by a specialised laboratory. In the mean time, two newly reported patients were potentially related to the same park, albeit doubtfully. The theme park's management team was firmly convinced that there was no relation between the visit of the patients to the theme park and their infection. In their view it was mere coincidence that the patients had visited the theme park, which attracts over one million visitors each year. In this case, the MHS faced a major problem: should they be alert on a starting outbreak? Or was there no reason for control, and would action only cause unnecessary panic? In this specific situation, the involved MHS was not able to convince the management team of the necessity given the available data. To date, no one knows who was right.

 

This is not the only reason that calls for a decision making tool. MHSs have to control a variety of infectious diseases in their region. LD is just one of these diseases. Moreover, it is a rare disease, and thus not part of the MHSs daily activities. Still, MHSs need to control situations in which they are coping with different interests from: population at risk, private owners, management teams, government and the health inspectorate.

 

Since August 2002, all MHSs report LD patients to the national source identification programme. Unlike MHS employees, the experts of this programme work with LD on a daily base. The programme provides a database that contains a systematic collection of potential sources of infection with Legionella bacteria. Detailed data from MHSs and laboratories are merged into this database. Using these data it is only little extra effort to determine which factors indicate true sources of infection. This study aims to disclose the experiences of a specialised Legionella team to MHSs in a user-friendly way.

 

The source identification database contains a diversity of clusters: several patients related to one location. The probability for a location being the true source of infection increases with the number of patients related. Since sources may infect patients over a period of 17 years (1), long-time collection of data on potential sources seems rational. However, the more data are collected, the more so-called "clusters of patients" may come up based on coincidence. Calibration of this source identification database to a flexible matched control database is necessary to enable experts to differ between source and coincidence. In fact, factors contributing to identify true sources of infection can be determined.

 

Relevant factors can be reduced into a model for a decision-making tool. This evidence-based tool will assist MHSs during upcoming clusters of LD patients. The tool will be accessible through a secure web server. Use of the decision-making tool by MHSs will prevent new cases from registered potential sources.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website