Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

StressLes(s) is een participatieproject, dat is ingezet om de kloof tussen GGZ preventie en (allochtone) wijkbewoners in Deelgemeente Feijenoord te dichten en de (geestelijke) gezondheidstoestand te verbeteren. Vanwege het feit dat deze groep een risicogroep is op het ontwikkelen van psychische klachten, en zij nog onvoldoende bereikt wordt, is het van groot belang dat er een brug wordt geslagen tussen GGZ preventie en de doelgroep.

 

Leden uit de doelgroep zijn getraind tot GGZ ambassadrices en zijn in staat om op een laagdrempelige manier informatie te geven over (psychische) gezondheid, de sociale kaart en het belang van activiteiten ondernemen. Dit gebeurt middels het geven van voorlichtingen, de zogenoemde ‘Stresslessen’, en ook door het aanbieden van individuele begeleidingsmomenten.

 

Doelgroepparticipatie wordt op deze manier vorm gegeven zodat de doelgroepleden zelf meedenken over mogelijke interventie, de uitvoer en de evaluatie. Ze onderhouden zelf contacten in de wijk en regelen hun eigen bijeenkomsten. Door de begeleidingsmomenten die ze aangeboden krijgen van Context, zijn ze optimaal in staat om ook hun eigen talenten en mogelijkheden te ontwikkelen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Na de looptijd van een jaar heeft het project een aantal successen geboekt. Zo hebben de 9 ambassadrices gezamenlijk 26 voorlichtingen georganiseerd waarmee ze 290 doelgroepleden hebben bereikt. De voorlichtingen zijn onder andere georganiseerd op scholen, buurthuizen, vrouwencentra en gezondheidscentra. Het gemiddelde rapportcijfer wat de ambassadrices hiervoor kregen was een 8. Naast het geven van voorlichtingen zijn er met individuele begeleidingsmoment ook 20 mensen begeleid. Of de gezondheid van deze mensen daadwerkelijk is verbeterd is lastig om te zeggen, hiervoor zou er op de langere termijn onderzoek gedaan naar moeten worden. Het bereik van de doelgroep is echter wel verbeterd. De ambassadrices bereiken een doelgroep die Context anders niet bereikt zou hebben. Pre’s die hieraan bijdragen zijn het spreken van dezelfde taal, een zelfde culturele achtergrond en bekendheid van de ambassadrices. Daarnaast laat het project ook successen zien in de ontwikkeling van de ambassadrices. De vrouwen geven aan dat ze door het project beter in staat zijn om voor zichzelf te zorgen, het geeft ze energie en ze voelen zich er goed door. Tevens heeft het project er aan bijgedragen dat een van de ambassadrices een baan heeft gekregen, een ander haar eigen theehuis heeft geopend en weer een ander met een opleiding is begonnen.

Geen samenvatting beschikbaar.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website