Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

nvt

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

nvt

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project worden de haalbaarheid en effectiviteit van omgevingsinterventies gericht op portiegrootte onderzocht. Uit focusgroepinterviews met consumenten en interviews met vertegenwoordigers van verschillende bedrijven is gebleken dat het aanbieden van meer variatie in portiegrootte, portiegrootte-labeling en prijsmaatregelen gericht op portiegrootte de meest haalbare interventies zijn.

 

Voorts is onderzocht wat de effectiviteit is van bovengenoemde interventies. Allereerst is er zowel een pilot-onderzoek als een veldexperiment naar de effectiviteit van portiegrootte-labeling uitgevoerd. Uit het pilot-onderzoek is gebleken dat het aangeven van een standaardportie meer effect lijkt te hebben op voorgenomen portiekeuzes dan andere typen labeling. Het veldexperiment in een bioscoop naar daadwerkelijk keuzegedrag heeft echter laten zien dat labeling van een standaardportie niet van invloed is op de maat frisdrank die mensen kiezen of de hoeveelheid die ze consumeren.

 

Vervolgens is er een pilot-onderzoek gedaan naar de effectiviteit van prijsstrategieën met betrekking tot portiegrootte. Er is gekeken of het proportioneel prijzen van producten (dat wil zeggen dezelfde prijs per eenheid ongeacht de hoeveelheid) versus het bieden van kwantumkorting ertoe leidt dat mensen eerder geneigd zijn om kleinere porties kiezen. Uit de resultaten bleek dat prijsmaatregelen bij de algemene populatie geen effect hadden op voorgenomen keuzegedrag. Echter, bij mensen met overgewicht of obesitas leidden proportionele prijzen ertoe dat zij kleinere porties van snacks en frisdrank kozen. De onderzoeksresultaten dienen met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, aangezien het hier een vragenlijst onderzoek betreft.

 

Tenslotte is in de afgelopen rapportageperiode de effectiviteit onderzocht van het aanbieden van een kleine portie van de warme maaltijd naast de bestaande portie. Tevens werd het effect van proportionele prijzen gemeten. Uit de voorlopige resultaten komt naar voren dat de introductie van de kleine portie ertoe leidt dat ongeveer 10% van de consumenten een kleine portie kiest in plaats van een grote portie. Prijsmaatregelen lijken geen toegevoegd effect te hebben. Tenslotte zijn er, op basis van het door deelnemers gerapporteerde consumptiegedrag, aanwijzingen dat het kiezen van een kleine portie van de warme maaltijd kan leiden tot compensatiegedrag.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In een voorgaande rapportageperiode zijn de eerste twee deelstudies naar de haalbaarheid van verschillende interventies gericht op portiegrootte succesvol afgerond. Er zijn twee wetenschappelijke publicaties verschenen:

 

Vermeer, W.M., Steenhuis, I.H. and Seidell, J.C. From the point-of-purchase perspective: A qualitative study of the feasibility of interventions aimed at portion-size. Health Policy, 2009. 90(1): p. 73-80.

 

Vermeer, W.M., Steenhuis, I.H. and Seidell, J.C. Portion size: a qualitative study of consumers' attitudes toward point-of-purchase interventions aimed at portion size. Health Educ Res, 2009.

 

Voorts is de effectiviteit van bovengenoemde interventies onderzocht. Zoals beschreven in het vorige voortgangsverslag is zowel een pilot-onderzoek als een veldexperiment naar de effectiviteit van portiegroottelabeling uitgevoerd. Uit het pilot-onderzoek is gebleken dat het labelen van een standaardportie effectiever lijkt dan andere typen labeling. Het veldexperiment in een bioscoop heeft echter laten zien dat labeling van een standaardportie niet van invloed is op de maat frisdrank die mensen kiezen of de hoeveelheid die ze consumeren. Aangezien ander onderzoeken naar de effectiviteit van labeling tegenstrijdige resultaten laat zien, is meer onderzoek nodig (onder andere bij andere doelgroepen en met andere producten) om meer uitsluitsel te geven over de effectiviteit van labeling. Dit staat gepland voor december 2009. Zowel het artikel behorend bij het pilot-onderzoek als het veldexperiment zijn momenteel ‘under review’.

 

In het tweede jaar is ook een pilot-onderzoek gedaan naar prijsstrategieën met betrekking tot portiegrootte. Er is gekeken of het proportioneel prijzen van producten (dat wil zeggen dezelfde prijs per eenheid ongeacht de hoeveelheid) versus het bieden van kwantumkorting ertoe leidt dat mensen eerder geneigd zijn om kleinere porties kiezen. Bij de algemene populatie werden geen effecten van prijs gevonden op voorgenomen keuzegedrag. Echter, bij mensen met overgewicht of obesitas leidden proportionele prijzen ertoe dat zij kleinere porties van snacks en frisdrank kozen. De resultaten moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd aangezien het hier een vragenlijst onderzoek betreft. De resultaten van dit onderzoek zijn verschenen in de vorm van een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift en een hoofdstuk van een rapport voor het ministerie van VWS:

 

Vermeer, W.M., Alting, E., Steenhuis, I.H.M. and Seidell, J.C. Value for money or making the healthy choice: the impact of proportional pricing on consumers' portion size choices. Eur J Public Health, 2009.

 

Vermeer, W.M. en Steenhuis, I.H. Effectiviteit van een prijsmaatregel gerelateerd aan portiegrootte. Verschenen in: Prijs als factor in voedingskeuze. Een onderzoek naar de rol van prijs in voedingskeuze en de mogelijkheden van prijsmaatregelen om gezonder voedingsgedrag te stimuleren. Onder redactie van: Ir. A. de Mul, Drs. W.E. Waterlander, Dr. I.H.M. Steenhuis en Prof. dr. ir. J.C. Seidell, 2009.

 

In de afgelopen rapportageperiode is het laatste deelonderzoek uit de projectaanvraag uitgevoerd. In dit experimentele veldonderzoek dat plaatsvond in 26 bedrijfsrestaurants is gekeken naar de effectiviteit van het aanbieden van een kleine portie van de warme maaltijd naast de bestaande portie. Tevens is geëxperimenteerd met het proportioneel prijzen van de kleine portie. Uit de voorlopige resultaten komt naar voren dat de introductie van de kleine portie ertoe leidt dat ongeveer 10% van de consumenten een kleine portie kiest in plaats van een grote portie. Prijsmaatregelen lijken geen toegevoegd effect te hebben. Op basis van het door deelnemers gerapporteerde consumptiegedrag, lijken er aanwijzingen te zijn dat het kiezen van een kleine portie van de warme maaltijd kan leiden tot compensatiegedrag.

 

Naast de hierboven beschreven studies, is er nog een aantal andere studies en bijbehorende publicaties voortgekomen uit het onderzoeksproject:

 

Steenhuis. I.H. en Vermeer, W.M. (2008). Hoe meer, hoe beter? Portiegrootte legt gewicht in de schaal. Voeding Nu, 2008. 12: p. 20.

 

Steenhuis, I.H. and Vermeer, W.M. Portion size: review and framework for interventions. Int J Behav Nutr Phys Act, 2009. 6: p. 58.

 

Steenhuis, I.H., Leeuwis, F.H. and Vermeer, W.M. Small, medium, large or supersize: trends in food portion sizes in The Netherlands. Public Health Nutr, 2009: p. 1-6.

 

Vermeer, W.M. and Steenhuis, I.H.(in press). Small, medium, large or super size? Consumers’ and fast food representatives’ perceptions of fast food portion sizes and their attitudes towards environmental interventions aimed at portion size, in: Food and Beverage Consumption and Health: Fast Food, Chocolate, Sports Drinks and Sweeteners.

 

Congressen:

De promovendus heeft tijdens een drietal wetenschappelijke congressen de resultaten van de diverse studies gepresenteerd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Overweight and obesity are increasing problems in the Netherlands. The obesogenic environment in which we live contributes to this problem. A powerful factor in the obesogenic environment is food portion size. Food portion sizes have increased immensely during the last decades. It is known that larger portion sizes result in a higher energy intake, and above that leads to 'portion distortion' among consumers. Thus far, only very few interventions targeted at portion size have been developed and evaluated. Effective, evidence-based interventions are needed. Interventions should not only be targeted at teaching individuals how to cope with the obesogenic environment, but also at changing the obesogenic environment itself. The studies described in this research proposal will develop and evaluate new, environmental interventions aimed at portion size. Study 1 is a qualitative study into the feasibility of environmental interventions aimed at portion size in different settings in the Netherlands. This study will provide insight in the requirements interventions targeted at portion size should meet to ensure long-term implementation. Studies 2 and 3 are experimental studies and will evaluate environmental interventions targeted at portion size. In study 2 the effects of labelling portion sizes as single-servings or a derivative from that (f.e. a double serving or half a serving) will be investigated. Study 3 will evaluate the effects of offering two different portion sizes of hot meals in worksite cafeterias. Also in this study, the impact of a pricing strategy in combination with offering a different portion size will be investigated.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website