Projectomschrijving

De cursus 'Positief Opvoeden' van Triple P (Positief Pedagogisch Programma) leert ouders de vijf principes van positief ouderschap en de bijbehorende opvoedvaardigheden. De cursus kan individueel of in groepsverband worden gevolgd en wordt in Nederland steeds populairder. In dit onderzoeksproject werd Positief Opvoeden aangeboden via een zelfstudieboek, omdat zelfstudie mogelijk beter aansluit bij de behoefte aan opvoedondersteuning van sommige ouders. Naast de zelfstudie werd ouders vier begeleidende telefoongesprekken met een professional aangeboden. De onderzoekers vergeleken de resultaten van deze ouders met die van ouders die een individuele of groepscursus hadden gevolgd. Er waren geen significante verschillen tussen de groep die begeleide Triple P ontving en de zelfhulpgroep. In beide varianten verbeterden ouders hun opvoedcompetenties, gevoelens over opvoeden en de relatie met de andere ouder. Stress-, depressie- en angstklachten namen af. Ook het internaliserende, externaliserende en totale probleemgedrag van kinderen namen in beide condities af. De zelfhulpinterventie van Triple P (level 4) is daarmee niet inferieur aan de begeleide variant. Gebruik van de zelfhulpinterventie kan tot kostenbesparing leiden. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website