Projectomschrijving

Selectieve preventie van cardiometabole ziekten in Nederland: condities voor succesvolle opschaling

Vraagstuk

In het kader van het Europese SPIMEU project is een toolbox ontwikkeld met elementen (tools) voor de implementatie van programmatische selectieve preventie voor cardiometabole aandoeningen. Het doel van dit project was om de toolbox te bespreken met stakeholders ter bevordering van de verspreiding en implementatie ervan.

Onderzoek

Er is een internationale ‘invitational conference’ georganiseerd waarvoor zowel beleidsmakers, richtlijnontwikkelaars als zorgverleners waren uitgenodigd. De deelnemers waren zeer betrokken bij de discussie en leverden een nuttige bijdrage aan het nog scherper formuleren van de aanbevelingen in de toolbox.

Uitkomst

De toolbox bestaat uit 12 aanbevelingen over hoe programmatische selectieve preventie voor cardiometabole aandoeningen het beste kan worden opgezet en geïmplementeerd. Iedere aanbeveling is voorzien van praktische, evidence-based suggesties voor de toepassing van de aanbevelingen. De 12 aanbevelingen betreffen vier thema’s:

  •  Financiering en stakeholders
  •  Identificatie van de doelgroep
  •  Vergroten motivatie en deelnamebereidheid van zorgprofessionals
  • Vergroten motivatie en betrokkenheid van de doelgroep.

Meer informatie over de toolbox vindt u hier.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website