Projectomschrijving

Dikkedarmkanker komt relatief veel voor. Hoe vroeger dikkedarmkanker wordt opgespoord, hoe beter de overlevingkansen zijn. De beste opsporingsmethode is colonoscopie (een onderzoek met een dunne kijkbuis). Colonoscopie is een belastend onderzoek met kans op ernstige complicaties. Daarom wordt colonoscopie bij voorkeur alleen uitgevoerd bij een verhoogd risico. Een andere onderzoeksmethode is de ontlastingtest. De ontlasting wordt daarbij onderzocht op microscopische spoortjes bloed. Helaas wordt met deze ontlastingstest een aanzienlijk aantal tumoren gemist. Daarom wordt in dit onderzoek uitgezocht of er, naast de ontlastingtest, ook andere risicofactoren zijn die het zinvol maken om een colonoscopie te ondergaan. Bij alle deelnemers aan een lopende screeningsstudie naar dikkedarmkanker worden de bekende risicofactoren geëvalueerd, zoals leeftijd, darmkanker in de familie, roken, overgewicht en alcohol. Op basis hiervan wordt een betrouwbaar overzicht gemaakt die helpt om het risico op dikkedarmkanker beter in te schatten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website