Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door een snelle vooruitgang in de medische wetenschap ontstaan er steeds meer mogelijkheden mensen te informeren over genetische afwijkingen bij henzelf of het nageslacht. ‘Genetische counseling’ is het begeleiden van mensen bij hun keuzes die betrekking hebben op reproductie en preventieve ingrepen. Er is nog slechts weinig bekend over welke kenmerken van het genetisch consult bijdragen tot adequate preventieve maatregelen en het voorkòmen van onwenselijke psycho-sociale gevolgen bij cliënten. Het hier voorgestelde project probeert daar nader inzicht in te verkrijgen. In het onderhavige project wordt met name gelet op risicocommunicatie-aspecten in het genetische counseling proces (b.v. de wijze van kanspresentatie, wijze van omgaan met onzekerheden, wel/geen presentatie van een persoonlijk scenario). Op basis van een gedegen analyse van aspecten van het genetische counseling proces en gerelateerde uitkomsten, zullen concrete aanbevelingen worden geformuleerd voor verbetering van het genetisch counseling proces. Het belang van het project ligt met name in de preventie van kanker en de preventie van onwenselijke psycho-sociale gevolgen van genetische counseling.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website