Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In een cluster randomized trial is de effectiviteit onderzocht van een leerling-interventie (digitale lesmodule, behorende tot De Gezonde School en Genotmiddelen) en een nieuw ontwikkelde ouderinterventie zowel afzonderlijk als gecombineerd op het uitstellen van (zwaar) wekelijks drinken. Hiervoor zijn random 80 scholen geselecteerd uit het middelbare scholierenbestand en random toegewezen aan een van de vier condities: (1) alleen ouderinterventie, (2) alleen leerling-interventie, (3) ouder- en leerling-interventie en (4) geen interventie, controle conditie. Bijna 3000 eerste jaarsleerlingen hebben gedurende 3 jaren deelgenomen aan het onderzoek.

 

De resultaten laten zien, dat alleen de gecombineerde conditie effectief in staat is om het percentage jongeren dat start met (zwaar) wekelijks alcoholgebruik terug te brengen. Interventies uitsluitend gericht op ouders of adolescenten hadden geen effect. Het effect van de interventie wordt verklaard door de verandering van opvattingen en alcoholspecifieke opvoeding door de ouders, en door versterking van de zelfcontrole van de adolescenten zelf. Ook blijkt dat de interventie vooral effectief is bij hoog risicogroepen.

 

Op basis van deze resultaten wordt voorgesteld om de interventie breed te implementeren. Met deze implementatie is inmiddels een begin gemaakt.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten laten zien

 

(1) dat het beginnen met (zwaar) wekelijks drinken alleen uitgesteld kan worden als zowel ouders als jongeren worden betrokken in het programma. Het benaderen van alleen ouders of alleen jongeren heeft geen significant effect op het uitstellen van drinken.

 

(2) dat zelfs na drie jaar de PAS interventie effectief het alcoholgebruik van jongeren kan uitstellen en verminderen.

 

(3) dat de gecombineerde interventie juist effectief is in hoog-risico groepen (lage opleiding, hoog externaliserend gedrag).

 

(4) dat de effecten van de interventie bereikt werden door verandering van de factoren die in de theoretische onderbouwing van de interventie als aangrijpingspunten worden genoemd, namelijk attitude van ouders, regels stellen en zelf-controle van het kind.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project ‘Preventie van Alcoholgebruik onder Scholieren’ (PAS project) is een gerandomiseerde studie waarin de effectiviteit van twee alcoholinterventies wordt onderzocht. Hiervoor worden ruim 3000 middelbare scholieren en hun ouders gedurende drie jaren (klas 1 t/m klas 3) gevolgd. De interventies zijn gericht op het reduceren van alcoholgebruik onder jongeren. Een interventie is gericht op de leerlingen, de andere interventie is gericht op hun ouders. De leerlingeninterventie is gebaseerd op de nieuwe alcoholmodule van De Gezonde School en Genotmiddelen. De ouderinterventie is gebaseerd op een in Zweden effectief bevonden ouderinterventie. Niet alleen worden de effecten van deze interventies afzonderlijk onderzocht, ook wordt nagegaan of de interventies gecombineerd effectief zijn. De studie bestaat daarmee uit vier condities: leerlinginterventie, ouderinterventie, gecombineerde leerling- en ouderinterventie, en een controlegroep.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2006 zijn 3490 leerlingen van 19 scholen èn hun ouders geíncludeerd in de studie. De respons van zowel leerlingen (T0 97%, T1 91%, T2 84%) als ouders (T0 80%, T1 68%, T2 56%) is tot op heden goed. De laatste meting zal plaatsvinden in het voorjaar van 2009. De eerste resultaten komen beschikbaar eind 2009.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Alcohol use by young adolescents (under 16 years old) is very high in the Netherlands. Recent figures show that this is continuing to increase in the youngest groups. The objective of the present study is to determine the effectiveness of two interventions for reducing alcohol use by young adolescents: the renewed alcohol module, developed within the scope of the Healthy School and Drugs (Gezonde School en Genotmiddelen) program, based on elements proven effective in the past in previous modules, and a new parent intervention that primarily focuses on influencing the way parents raise their children with respect to alcohol consumption. In particular, we intend to compare the effectiveness of interventions that focus on the children themselves and the school/peer context (Healthy School and Drugs program) with the effectiveness of interventions that focus on the childrens parents, and in addition what the effect is if these interventions are combined.

Two major programs will be connected within this study. One is the (inter)national study entitled Health Behavior in School-aged Children. This survey of health and substance use by pupils is conducted every four years in a representative sample of pupils (aged 11 to16) in the Netherlands. This survey will be conducted in the Netherlands by the Trimbos Institute in the 2005-2006 school year in collaboration with several universities (Leiden, Nijmegen, Utrecht, Amsterdam). The survey will be a good basis for performing an RCT at several randomly selected schools. The other that will be used is the large-scale national program for prevention of (excessive) substance use by young people (tobacco, alcohol and drugs), the Healthy School and Drugs program, coordinated by the Trimbos Institute in conjunction with a great many local agencies (municipal health services, care organizations for addicts).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website