Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achtergrond:

Hart en vaatziekten hebben de hoogste ziektelast in Nederland. Het risico op het ontwikkelen van hart- en/of vaatziekten bij mensen met FH is sterk verhoogd ten opzichte van mensen zonder FH. In wetenschappelijk onderzoek ligt de nadruk vooral op de effectiviteit van farmaceutische interventies, in plaats van op de leefstijl of een combinatie van beiden. Tot op heden is er nog geen leefstijlinterventie bekend voor mensen binnen deze risicogroep. Door de reeds bewezen effectiviteit van leefstijlinterventies in andere risicogroepen en de verwachte verhoogde intrinsieke motivatie van mensen met FH, hoopten we het verhoogde risico op hart- en/of vaatziekten te kunnen reduceren.

 

Doel van het onderzoek:

Het onderzoek onderzocht het effect van een leefstijlinterventie op maat op het risico op hart- en vaatziekten bij mensen met FH. Daarnaast streefde het onderzoek naar de promotie van een gezonde leefstijl (op het gebied van roken, voedingspatroon, lichamelijke activiteit en therapietrouw).

 

Onderzoeksopzet:

De studie was een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. Mensen bij wie de diagnose FH was gesteld werden op basis van toeval toegekend aan een interventiegroep of een controlegroep.

 

Onderzoekspopulatie:

Mensen met FH, vallend in de leeftijdcategorie 18-70, die op de hoogte waren gesteld over hun FH status door StOEH.

 

Interventie:

De interventie bestond uit counseling op leefstijl en was een combinatie van web-based counseling, persoonlijke counseling (1 sessie), brochures en telefonische counseling (3 sessies). De persoonlijke counseling vond bij de deelnemer thuis plaats. De controlegroep kreeg deze interventie niet.

 

Primaire onderzoeksvariabelen/uitkomstmaten:

LDL cholesterol

 

Secundaire onderzoeksvariabelen/uitkomstmaten:

1) Biologische (cardiovasculair) risico indicatoren (bloeddruk, glucose, body mass index (BMI), middelomtrek, triglyceriden, totaal cholesterol (TC), HDL cholesterol en TC/HDL ratio)

2) (Intentie tot)leefstijlverandering (niet-roken, > 30 minuten aan dagelijkse lichaamsbeweging, een gezond voedingspatroon en therapietrouw aan FH-gerelateerde medicatie.

3) Psychologische determinanten van een gezonde leefstijl: motiverende factoren (attitude, eigen-effectiviteit, sociale invloed) en bewustzijnfactoren (kennis, cues to action, risico perceptie).

 

Zowel primaire als secundaire uitkomstmaten werden op baseline en na 12 maanden gemeten.

 

Resultaten:

Er zijn 340 mensen aan het onderzoek begonnen, waarvan 181 in de interventiegroep en 159 in de controle groep. Hiervan hebben 317 mensen de eindmeting gehad. Er zijn geen verschillen gevonden tussen de interventie en controlegroep na 12 maanden.

 

Conclusie:

De leefstijlinterventie heeft geen toegevoegde waarde gehad. Een strategie bestaande uit verschillende stappen wordt aangeraden om het risico op hart- en vaatziekten bij mensen met FH te reduceren: 1) screenen op FH, 2) initiëren van cholesterol verlagende medicatie, 3) communicatie over hart- en vaatziekte risico en de bijdrage van veranderbare risicofactoren hierop, 4) optimaliseren van therapietrouw met cholesterol verlagende medicatie, en 5) aanbieden van een leefstijl interventie, op maat gesneden voor de individuele persoon met FH.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Van de 340 op baseline geworven deelnemers hebben 317 deelnemers ook meegewerkt aan de eindmeting.

Er zijn geen verschillen gevonden in uitkomstmaten tussen de interventie en controle groep. De interventie was ook niet kosteneffectief.

 

Uit de procesevaluatie bleek dat deelnemers matig gebruik hebben gemaakt van de web-based counseling, maar vrijwel allemaal de persoonlijke counseling hadden gehad. De counseling is niet strikt volgens Motivational Interviewing verlopen.

 

Op basis van de gevonden resultaten wordt geconcludeerd dat op dit moment cholesterol verlagende medicatie (statines) de meest effectieve behandeling voor het reduceren van LDL spiegels is en dat de in dit project onderzochte leefstijl interventie geen toegevoegde waarde had.

 

Een strategie bestaande uit verschillende stappen wordt aangeraden om het risico op hart- en vaatziekten bij mensen met FH te reduceren: 1) screenen op FH, 2) initiëren van cholesterol verlagende medicatie, 3) communicatie over hart- en vaatziekte risico en de bijdrage van veranderbare risicofactoren hierop, 4) optimaliseren van therapietrouw met cholesterol verlagende medicatie, en 5) aanbieden van een leefstijl interventie, op maat gesneden voor de individuele persoon met FH.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achtergrond:

Hart en vaatziekten hebben de hoogste ziektelast in Nederland. Het risico op het ontwikkelen van hart- en/of vaatziekten bij mensen met FH is sterk verhoogd ten opzichte van mensen zonder FH. In wetenschappelijk onderzoek ligt de nadruk vooral op de effectiviteit van farmaceutische interventies, in plaats van op de leefstijl of een combinatie van beiden. Tot op heden is er nog geen leefstijlinterventie bekend voor mensen binnen deze risicogroep. Door de reeds bewezen effectiviteit van leefstijlinterventies in andere risicogroepen en de verwachte verhoogde intrinsieke motivatie van mensen met FH, verwachten we dat we het verhoogde risico op hart- en/of vaatziekten te kunnen reduceren.

 

Doel van het onderzoek:

Het onderzoek kijkt naar het effect van een leefstijlinterventie op maat op het risico op hart- en vaatziekten bij mensen met FH. Daarnaast streeft het onderzoek naar de promotie van een gezonde leefstijl (op het gebied van roken, voedingspatroon, lichamelijke activiteit en therapietrouw).

 

Onderzoeksopzet:

De studie is een randomised controlled trial. 400 mensen bij wie de diagnose FH is gesteld worden at random toegekend aan een interventiegroep (n=200) of aan een controlegroep (n=200)

 

Onderzoekspopulatie:

Mensen met FH, vallend in de leeftijdcategorie 18-70, die op de hoogte zijn gesteld over hun FH status door StOEH.

 

Interventie:

De interventie bestaat uit counselling op leefstijl en is een combinatie van web-based counseling, persoonlijke counseling (1 sessie), brochures en telefonische counseling (3 sessies). De persoonlijke counseling vindt bij de deelnemer thuis plaats. De controlegroep krijgt deze interventie niet.

 

Primaire onderzoeksvariabelen/uitkomstmaten:

LDL cholesterol

 

Secundaire onderzoeksvariabelen/uitkomstmaten:

1) Biologische (cardiovasculair) risico indicatoren (bloeddruk, glucose, body mass index (BMI), middelomtrek, triglyceriden, LDL cholesterol, totaal cholesterol (TC), HDL cholesterol en TC/HDL ratio)

2) (Intentie tot)leefstijlverandering (niet-roken, > 30 minuten aan dagelijkse lichaamsbeweging, een bedachtzaam voedingspatroon en therapietrouw aan FH-gerelateerde medicatie.

3) Psychologische determinanten van een gezonde leefstijl: motiverende factoren (attitude, eigen-effectiviteit, sociale invloed) en bewustzijnfactoren (kennis, cues to action, risico perceptie).

 

Zowel primaire als secundaire uitkomstmaten worden op baseline en na 12 maanden gemeten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2008 is de interventie ontwikkeld en de RCT voorbereid. Begin januari 2009 is de werving van deelnemers voor de RCT van start gegaan. In december 2010 is de eindmeting afgerond. Van de 340 op baseline geworven deelnemers hebben 328 (96.5%) deelnemers meegewerkt aan de eindmeting. Dit is genoeg om de vraagstelling met voldoende power te beantwoorden (hiervoor waren 320 deelnemers nodig).

Een design artikel over de opzet van de studie is geschreven en inmiddels ingediend en gepubliceerd. In 2010 is een proces evaluatie uitgevoerd, welke zodra de resultaten bekend zijn hieraan zal worden gekoppeld en zal leiden tot een artikel. In 2010 zal een effect analyse worden gedaan en hierover zullen artikelen worden geschreven.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The Netherlands accounts for approximately 40,000 men, women and children with Familial Hypercholesterolaemia (FH). This most frequent dominant monogenetic disorder is causing a high LDL-cholesterol level, and thereby a seriously elevated risk of developing cardiovascular disease (CVD) at an early age. Without the correct diagnosis and treatment, 70% will suffer from a myocardial infarction before their 60th birthday.

 

In 2003, the Dutch government decided to introduce a national programme for the detection of Dutch people with FH within the coming decade (the StOEH project). As a result, some tens of thousands of Dutch men, women and children will be notified that they have FH. Notification of belonging to this high-risk group must be followed rapidly by adequate treatment of biological and lifestyle risk factors. Improvement of lifestyle is likely to result in substantial health gains among the FH population, but this has never been studied.

 

The present project therefore aims at examining the (cost-)effectiveness of an intensive 12 months personalised intervention to promote a healthy lifestyle (no smoking, proper nutritional pattern, sufficient physical activity, compliance to pharmaceutical therapy). To this end, 400 individuals that have been notified recently about their FH-positive status will be randomised to either receive or not receive a personalised health coaching intervention which is a combination of person-to person, telephone, brochures and web-based counselling based on principles of motivational interviewing, behavioural and normative feedback, and teaching of specific behavioural change skills. The intervention aims at getting the CVD risk as low as possible by attaining specific lifestyle improvements. The ultimate goal is proper self-management of risk factors. The intervention will be provided by a lifestyle counsellor, who pays a visit to the individuals randomised to the intervention group. In addition to this visit, that will be informative for both the study participant and his or her household members, incentives that facilitate healthy lifestyle behaviours -of the study participant and his or her household members- will be sent to the participants, telephone communication between the counsellor and the participants in the intervention group will be scheduled, and web-based counselling will be initiated and monitored.

 

The effectiveness of the intervention will be evaluated on the basis of attained changes in LDL-cholesterol and secondarily, on other biological risk indicators and on changes in lifestyle and psychological lifestyle determinants. Emphasis will also be paid to the cost-effectiveness, to factors that modify the effectiveness of the intervention, and to increasing the potential for public health impact. The experience of the combined personalised and household approach in a high-risk group can be transferred to other groups in which the presence of a high risk situation is clustered, such as Familial Combined Hyperlipidaemia, and the metabolic syndrome.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website