Projectomschrijving

Iemand met Familiaire Hypercholesterolemie (FH) loopt een sterk verhoogde kans op een hart- en/of vaatziekte, vergeleken met iemand zonder FH. Dit onderzoek kijkt of het geven van leefstijladviezen de kans op een hart- en/of vaatziekte bij mensen met FH kan verlagen. De leefstijladviezen gaan over stoppen met roken, een gezond voedingspatroon, voldoende bewegen en therapietrouw met cholesterolverlagende medicijnen. Door loting werden 340 volwassenen met FH ingedeeld in een controlegroep en een interventiegroep. De interventie bestond uit advisering over leefstijl en was een combinatie van een advies op maat via het internet, een persoonlijk gesprek en meerdere telefoongesprekken. De controlegroep kreeg deze interventie niet. Na 12 maanden hebben we onder andere de concentratie LDL cholesterol in het bloed en de leefstijl gemeten. Er hebben 340 mensen met FH meegedaan aan het onderzoek. Momenteel zijn de laatste metingen afgerond en worden de effecten geanalyseerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website