Projectomschrijving

‘Rekenfout’ rond kwaliteit van leven en effecten preventie hersteld

Vraagstuk

Als preventie leidt tot een hogere levensverwachting, lopen mensen risico op andere ziekten in de gewonnen levensjaren, waardoor hun kwaliteit van leven afneemt. Valt de winst van langer leven als het ware weg tegen die afnemende kwaliteit? Of onderschatten we zo onterecht de winst van interventies, omdat gezondheidsverliezen juist worden uitgesteld door het via preventie ‘uitstellen’ van de dood?

Onderzoek

Dit project stelde de vraag of kwaliteit van leven is gerelateerd aan de tijd tot sterven in plaats van de tijd sinds de geboorte (lees: de leeftijd), zoals gangbaar is in (economische) evaluaties van preventie.

Uitkomst

Hoe dichter bij de dood, hoe lager de kwaliteit van leven. Wie geen rekening houdt met het feit dat verlies in kwaliteit van leven is geconcentreerd in de laatste levensfase, onderschat de gezondheidswinst van levensverlengende preventieve interventies. Die stellen immers de dood uit. Om deze ‘denkfout’ te compenseren, is een softwarepakket ontwikkeld voor herberekeningen in evaluaties van preventie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website