Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Nederland worden jaarlijks 250 baby's geboren met een kritische aangeboren hartafwijkingen. Deze baby's overlijden als er geen medische interventie wordt gedaan in de eerste levensmaand. In veel landen worden baby's gescreend met een appraat dat het zuurstofgehalte in het bloed meet. Wij onderzochten deze screening in Nederland, waar veel thuisbevallingen worden gedaan. Er deden 14 ziekenhuizen en 75 verloskundigenpraktijken in de regio Purmerend-Leiden mee aan het onderzoek. Pasgeborenen werden in de eerste levensuren en op de tweede/derde levensdag gescreend.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In totaal zijn 23.959 baby's gescreend op kritische aangeboren hartafwijkingen. Hierbij zijn 5 kritische aangeboren hartafwijkingen in een vroeg stadium ontdekt. Deze baby's hebben een betere kans op overleving. Ook is de kans op hersen- en orgaanschade kleiner. Bij 5 baby's is de kritische aangeboren hartafwijking niet ontdekt door de screening. Bij 60% van de baby's met een afwijkende screening werden infecties en ademhalingsproblemen ontdekt. Ook deze aandoeningen zijn belangrijk om vroeg te ontdekken. Verslechtering kan dan worden voorkomen. We concludeerden dat het screenen van pasgeborenen de zorg van pasgeborenen in Nederland kan verbeteren.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ongeveer 8 per 1000 kinderen wordt geboren met een aangeboren hartafwijking. Een deel van de hartafwijkingen (ongeveer een kwart) is levensbedreigend als niet snel behandeld wordt. Gelukkig wordt een groot deel hiervan al opgespoord tijdens de zwangerschap, met de 20-weken echo. In veel landen worden pasgeborenen gescreend op aangeboren hartafwijkingen door het meten van het zuurstofgehalte in het bloed. De POLAR-studie onderzoekt wat de betrouwbaarheid van deze screening is in de Nederlandse situatie. Nederland is namelijk uniek door het hoge percentage thuisbevallingen en doordat ouders en hun baby na de bevalling al snel naar huis kunnen gaan.

 

Bij de POLAR-studie worden pasgeborenen in de regio Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Leiden gescreend op aangeboren hartafwijkingen door het meten van het zuurstofgehalte. De metingen kunnen zowel thuis als in het ziekenhuis plaatsvinden. Naast aangeboren hartafwijkingen kunnen ook andere aandoeningen vroeg worden opgespoord, zoals infecties of ademhalingsproblematiek.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de periode van juni 2015 tot augustus 2016 zijn 15.000 pasgeborenen gescreend binnen de POLAR-studie. Hierbij zijn o.a. aangeboren hartafwijkingen, infecties, longontstekingen en ademhalingsproblemen in een vroeg stadium opgespoord.

 

In totaal moeten 20.000 pasgeborenen gescreend worden. Naar verwachting wordt dit aantal eind 2016 behaald. Daarna zullen de resultaten geanalyseerd worden en kunnen de exacte resultaten weergegeven worden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aangeboren hartafwijkingen zijn de meest voorkomende vorm van aangeboren afwijkingen en komen voor bij 0,8% van de

levendgeborenen. Ongeveer 20-25% van deze hartafwijkingen zijn kritisch doordat ze leiden tot overlijden indien niet binnen de eerste levensmaand wordt ingegrepen door middel van een operatie of andere interventie (in Nederland jaarlijks 250 kinderen).

Vroege opsporing van deze afwijkingen verhoogt de kans op overleving en kwaliteit van leven.

De 20-weken echo detecteert 50% van de aangeboren hartafwijkingen. Na de geboorte wordt slechts 30% van de kritische aangeboren hartafwijkingen gevonden, doordat ernstige symptomen vaak enkele dagen later optreden, wanneer de ductus arteriosus sluit en het zuurstofgehalte snel daalt. Hierop volgen hartfalen, shock en uiteindelijk overlijden als niet snel wordt ingegrepen.

Recent is veel onderzoek gedaan naar neonatale screening op kritische aangeboren hartafwijkingen d.m.v. saturatiemetingen. Een review met meta-analyse van 13 grote studies toonde een sensitiviteit van 76.5%, een specificiteit van 99.9% met 0.14% fout-positieven. Bovendien toonden studies aan dat 37-70% van de pasgeborenen met een fout-positieve screening wel leed

aan andere ziektebeelden waarvoor zij moesten worden opgenomen, zoals infecties of longaandoeningen.

De screening is nu geïmplementeerd in Amerika, Zweden, Zwitserland en Abu Dhabi en is aanbevolen in Polen en het

Verenigd Koninkrijk. In deze landen vindt de bevalling en screening plaats in het ziekenhuis en wordt na minimaal 5 uur, en meestal 24 uur, na de geboorte gescreend. Amerikaanse en Engelse studies hebben aangetoond dat de screening in hun systeem kosteneffectief is.

In Nederland bevalt 33% van de vrouwen in de eerste lijn. Na een thuisbevalling blijft de verloskundige ongeveer 2-3 uur aanwezig en na een ongecompliceerde poliklinische bevalling worden moeder en kind binnen 5 uur ontslagen. Onbekend is of de screening net zo (kosten)effectief is in het Nederlandse zorgsysteem.

 

Wij hebben in Leiden een haalbaarheidsonderzoek gedaan met een aangepast protocol. Hieruit bleek dat de screening

haalbaar is in het Nederlandse zorgsysteem. Om de gevoeligheid en kosteneffectiviteit te berekenen is een groter onderzoek nodig. We willen een implementatieonderzoek gedurende een jaar uitvoeren in de regio Amsterdam-Haarlem-Leiden (ca 30.000 geboortes, 325 eerstelijns verloskundigen, 12 ziekenhuizen gesitueerd). Het onderzoek heeft de potentie om in die periode bij

12 kinderen een kritische aangeboren hartafwijking op te sporen voor de derde levensdag en zo de kans op overleving met een betere kwaliteit van leven te verhogen.

 

Methode

Elke eerstelijns verloskundige en elk ziekenhuis wordt voorzien van een saturatiemeter. De meting vindt plaats minimaal 1 uur na de geboorte en op levensdag 2 of 3. Bij abnormale zuurstofsaturatie is de screening afwijkend en wordt het kind beoordeeld op de afdeling kindergeneeskunde.

Indien de zuurstofsaturatie bij deze beoordeling ook afwijkend is, wordt een hartecho gemaakt en worden andere mogelijke oorzaken van een te laag zuurstofgehalte onderzocht.

 

Uitkomsten:

- Betrouwbaarheid: sensitiviteit, specificiteit, positief en negatief voorspellende waarde, fout-positieven en fout-negatieven.

- Kosteneffectiviteit: kosten per tijdige diagnose; kosten per Quality Adjusted Life Year

- Detectie andere potentieel bedreigende aandoeningen

 

Relevantie van dit onderzoek

Aangeboren hartafwijkingen zijn de meest voorkomende vorm van aangeboren afwijkingen zijn en veroorzaaken 7.4% van de

zuigelingensterfte in de Westerse Wereld. Het is belangrijk om de sterfte en morbiditeit van kinderen met deze afwijkingen te verlagen.

Saturatiemetingen zijn goedkoop en non-invasief. Hiermee kan in Nederland jaarlijks bij 65 kinderen een ernstige aangeboren hartafwijking eerder worden opgespoord, zodat zij behandeling kunnen krijgen voordat hun klinische toestand ernstig verslechtert. Hierdoor is er minder kans op hersenschade en sterfte, zowel voor als na de operatie.

 

Bovendien heeft de screening de potentie om de veiligheid van thuisbevallingen in Nederland te verhogen. De perinatale sterftein Nederland is vergeleken met andere Europese landen hoog. Uit het rapport Perinatale audit a terme sterfte 2010-2012 is gebleken dat in totaal 8.1% van de a terme sterfte met bekende oorzaken in Nederland in 2010-2012 werd veroorzaakt door aangeboren aandoeningen aan het hartvaatsysteem en 6.8% door infectie.13 Uit internationaal onderzoek is gebleken dat screening door saturatiemeting zowel infecties als aangeboren hartafwijkingen eerder kunnen opsporen, voordat de klinische

toestand verslechtert. Door vroege detectie van aangeboren hartafwijkingen, infecties en andere bedreigende pathologie de kans verminderd op ernstige morbiditeit, zoals hersenschade, ontwikkelingsstoornissen en bewegingsstoornissen. Deze

verbeterde korte- en langetermijnuitkomsten zorgen tevens voor een vermindering van zorgkosten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website