Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de evaluatie van de jeugdgezondheidszorg 0 - 19 jaar is geconstateerd dat de kennis over de doelmatigheid en doeltreffendheid van de JGZ onvoldoende is. Mede naar aanleiding hiervan heeft de minister van VWS behoefte aan een overzichtsstudie van effectonderzoek en aan prioritering van effectiviteitsonderzoek binnen de JGZ. In dit onderzoek wordt een programmeringsstudie uitgevoerd waarbij:

* door middel van systematisch literatuuronderzoek, waar mogelijk en nodig aangevuld met meta-analyses, inzicht wordt verkregen in wat er reeds bekend is over produkten JGZ

* door middel van een enquete onder de direct betrokkenen wordt onderzocht aan welk onderzoek behoefte is

* op basis hiervan gekomen wordt tot prioritering en programmering van toekomstig onderzoek binnen de JGZ.

Binnen dit onderzoek wordt direct aangesloten bij de ontwikkeling van het standaardbasispakket JGZ, zodat deze een wetenschappelijke onderbouwing krijgt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website