Projectomschrijving

In Almere is binnen het programma Gezond Gewicht, Gezonde Wijk geëxperimenteerd met de zogeheten T-Party “gezonde leefstijl”. De vraag was of deze methodiek doeltreffend zou kunnen zijn bij een moeilijk bereikbare groep.
Ten behoeve van dit project is een Draaiboek opgesteld en dit is getest tijdens twintig T-Party’s Gezonde leefstijl.
De uitvoering van de T-Party is in samenwerking gegaan met het Oké-punt, het Almeerse Centrum Jeugd en Gezin.

Conclusie
Tijdens de twintig T-Party’s zijn vrouwen van allochtone afkomst bereik, op voornamelijk reguliere vindplaatsen, zoals peuterspeelzaal, Op Stap groep en basisschool.
De T-Party lijkt een methodiek die aansluit op de behoefte van de allochtone doelgroep.
Het met elkaar stil staan en delen van ervaringen over gezonde leefstijl in een gezellige en open setting, waar een actieve deelname wordt verwacht van deelnemers en opvoedadviseur, is de kracht van de T-Party.

Gemeente Almere neemt de T-Party op als activiteit binnen Opvoedondersteuning.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website