Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sinds enkele jaren is Safe Sex files op de markt, een

web-based voorlichtingsprogramma over hiv en soa voor

scholieren in de bovenbouw havo/vwo (Studiehuis). In dit

programma, dat is gebaseerd op probleemgestuurd

onderwijs, worden scholieren uitgenodigd tot, en

ondersteund bij, het maken van een website ten behoeve

van voorlichting over veilige sex (preventie hiv/soa;

ongewenste zwangerschap). Het onderzoeksproject richt

zich op de procesevaluatie van dit cd-rom gestuurde

voorlichtingsprogramma (mate van programma-adoptie

en -gebruik, determinanten van adoptie en

implementatie, kwaliteit van gebruik), alsook op de

evaluatie van de effecten van dit programma op seksueel

gedrag en gerelateerde psychosociale determinanten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het programma Safe Sex Files is niet breed en adequaat is ingevoerd in het onderwijs. Waar op basis van distributiegegevens van de uitgeverij van het lesprogramma geconcludeerd kan worden dat een behoorlijk aantal scholen het lesprogramma heeft aangeschaft, blijkt dat dit niet betekent dat docenten het lesprogramma kennen en gebruiken. Eens te meer blijkt dat een passieve introductie van innovatief lesmateriaal gericht op de preventie van Hiv/soa onvoldoende is om een brede en adequate implementatie te bewerkstelligen.

Uit het onderzoek komt verder naar voren het lespakket vooral haar weg gevonden heeft op scholen met Havo/Vwo niveau. Verder blijkt dat de mate waarin docenten onderling communiceren over het geven van voorlichting over Soa/Hiv positief samenhangt met de mate waarin zij bekend zijn met het lesprogramma en de mate waarin het lespakket is aangeschaft. Ook de participatie in een bijscholingscursus over Soa/Hiv voorlichting lijkt een positieve bijdrage te leveren aan de verspreiding van het lespakket. Opmerkelijk is dat het voor de aanschaf van additioneel lesmateriaal niet uitmaakt of Hiv/soa voorlichting is vastgelegd in schoolbeleid of een schoolwerkplan.

Specifieke oordelen over het lespakket bleken niet van invloed op de mate van adoptie. Het besluit om het lespakket aan te schaffen lijkt meer te worden gedreven door een algemene behoefte aan additioneel lesmateriaal dan door een weloverwogen analyse van de inhoud van het lesmateriaal. De mate waarin docenten er vertrouwen in hebben dat zijn les kunnen geven over Soa/Hiv aan de hand van en computergestuurd lespakket was zwak gerelateerd aan de mate van adoptie.

Door de kleine groep respondenten die SSF werkelijk gebruikt hebben en de verdeelde meningen over het lespakket, is het moeilijk om eenduidige conclusies te trekken over de kwaliteit van de implementatie van SSF. Desondanks kwam toch een aantal punten duidelijk naar voren: 1) SSF werd over het algemeen gebruikt in Havo en Vwo klassen, en dan vooral in het derde, vierde en vijfde jaar. 2) SSF werd voornamelijk gebruikt in het vak biologie, 3) leerlingen werken doorgaans zelfstandig of in tweetallen met het lespakket tijdens de les, meestal in het computerlokaal. 4) De meeste docenten gebruikte SSF als extra informatievoorziening voor de leerlingen, aanvullend op andere Soa/Hiv voorlichting. 5) Docenten waren over het algemeen van mening dat de leerlingen veel informatie kunnen halen uit het lespakket, dat het pakket de leerlingen tot onderlinge discussie leidt, en dat de meeste leerlingen zich als gevolg van SSF meer bewust worden van de gevolgen van onveilig vrijen; leerlingen en docenten vonden dat het lespakket veel nieuwe informatie geeft over Soa/Hiv en veilig vrijen. 6) Vooral in de interviews en focusgroepen kwam duidelijk naar voren dat zich veel technische problemen voordeden bij het gebruik van de cd-rom. Veel error-meldingen kwamen voor, evenals het ‘vast blijven hangen’ van het programma en van de videofragmenten.

7. Over het algemeen waren de docenten en leerlingen tevreden over de vormgeving van de cd-m. De cd-rom werd overzichtelijk gevonden, en het taalgebruik was duidelijk.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sinds enkele jaren is Safe Sex files op de markt, een web-based voorlichtingsprogramma over hiv en soa voor scholieren in de bovenbouw havo/vwo (Studiehuis). In dit programma, dat is gebaseerd op probleemgestuurd onderwijs, worden scholieren uitgenodigd tot, en ondersteund bij, het maken van een website ten behoeve van voorlichting over veilige sex (preventie hiv/soa; ongewenste zwangerschap). Het onderzoeksproject richt zich op de procesevaluatie van dit cd-rom gestuurde voorlichtingsprogramma (mate van programma-adoptie en -gebruik, determinanten van adoptie en implementatie, kwaliteit van gebruik), alsook op de evaluatie van de effecten van dit programma op seksueel gedrag en gerelateerde psychosociale determinanten.

 

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website