Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een groot gedeelte van de bevolking heeft in meer of mindere mate ontstoken tandvlees. Vaak blijft dit onopgemerkt doordat het meestal niet wordt vergezeld van pijn. Wanneer tandvleesontsteking langdurig aanhoudt kan het overgaan in een situatie waarbij ook het onderliggende kaakbot ontstoken raakt. Dit kan tot nare gevolgen leiden zoals tandverlies. Wanneer tijdig opgespoord en behandeld is er een goed vooruitzicht op genezing, echter het is altijd beter om een dergelijke situatie te voorkomen dan hem te genezen. Het doel van de huidige studie was om te onderzoeken of een behandeling met een combinatie van twee spoelmiddelen (chloorhexidine en waterstofperoxide) een langdurige verbetering van het tandvlees teweeg kan brengen bij mensen met een milde tandvleesontsteking. Daardoor vermindert het risico op verergering van de ontsteking.

Gebruikmakend van 6 verschillende onderzoeksgroepen werd ook onderzocht wat het effect op de mondgezondheid is van een mondhygiëne instructie en/of een professionele gebitsreiniging, al dan niet in combinatie met deze twee spoelmiddelen. De instructie en de gebitsreiniging vormen de huidige strategie om tandvleesontsteking te verhelpen. Juist de combinatie van de huidige aanpak met daarbij de spoelmiddelen zou tot een nog beter resultaat kunnen leiden.

Uit de analyse van de verzamelde gegevens is gebleken dat er een positief effect meetbaar was op de gezondheid van het tandvlees voor de twee groepen die de twee spoelmiddelen hadden gebruikt. De ene groep kreeg alleen de twee spoelmiddelen en de andere groep ook nog de eerder genoemde instructie en de gebitsreiniging. De groep met alle drie de behandelingen vertoonde het grootste effect. De vraag van de huidige studie was echter niet alleen of, maar ook hoe lang dit effect meetbaar zou zijn. Het bleek dat op 4 maanden het effect niet meer meetbaar was en er geen wezenlijk verschil meer was tussen de 6 groepen. Het veronderstelde langdurige effect is hiermee dus niet aangetoond, echter een korte periode van het gebruik van de spoelmiddelen laat heel duidelijk een verbetering zien van het tandvlees. Dit effect was groter dan het effect van een instructie en/of een gebitsreiniging.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ten behoeve van het onderzoek is onder studenten van beide universiteiten in Amsterdam alsmede de hogescholen in Amsterdam informatie verspreid om met geïnteresseerden in contact te komen. Mensen die na een telefonische ‘screening’ voldeden aan de basiseisen (gezond, 18+, geen beugel etc.) werden gevraagd om voor een tandheelkundige screening een keer op ACTA langs te komen. Hier hebben 349 mensen op gereageerd en uiteindelijk bleken hieruit 267 mensen geschikt voor deelname die ook daadwerkelijk zijn gestart met het onderzoek. De 82 overige potentiële kandidaten voldeden niet aan alle in- en exclusie criteria zoals beschreven in het protocol, of zij konden bij nader inzien toch niet toezeggen de hele periode van het onderzoek beschikbaar te zijn en elke 3 maanden langs te komen voor een meting. Van de 267 mensen die zijn gestart zijn er gedurende het traject 19 die het onderzoek niet hebben afgemaakt. Redenen voor uitval zijn over het algemeen ‘te weinig tijd’. Men kon toch niet altijd langskomen voor een meting op een van de onderzoeksdata. De metingen zijn geheel volgens protocol en de geldende richtlijnen voor klinisch onderzoek uitgevoerd en van onverwachte reacties bij de deelnemers is geen sprake geweest. De resultaten van de metingen laten zien dat alle zes de groepen vergelijkbaar waren ten tijde van de start van het onderzoek. Na drie weken lieten de twee groepen die de twee spoelmiddelen hadden gebruikt zien dat er een positief effect meetbaar was op de gezondheid van het tandvlees alsook op de hoeveelheid plaquegroei. Op 4 maanden bleek dat de waarden voor zowel de plaquegroei als de mate van tandvleesontsteking voor alle groepen weer min of meer gelijk was. Er waren geen grote verschillen meer meetbaar. Dit was ook het geval voor de meetmomenten die daar op volgden.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen onze onderzoeksgroep is een aantal studies gedaan naar mondspoelmiddelen. Hieruit blijkt de combinatie van chloorhexidine (CHX) en Bocasan (peroxyboraat) effectiever is dan elk spoelmiddel afzonderlijk en dit effect is mogelijk nog lang meetbaar. Dit klinisch effect wordt ook ondersteund door laboratoriumonderzoek.

Het doel van de huidige studie is om grondig te analyseren of het spoelen met de combinatie van Chloorhexidine en Bocasan een dusdanige verbetering teweeg kan brengen dat mensen, met tandvleesontsteking, met deze combinatie hun mondgezondheid langdurig (diverse meetmomenten gedurende 12 maanden) kunnen verbeteren. Gebruikmakend van 6 verschillende onderzoeksgroepen wordt ook onderzocht wat de rol van een mondhygiëne instructie hierbij is, alsook de professionele gebitsreiniging.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om de blindering van de onderzoekers te kunnen waarborgen en dus de metingen zonder bias te kunnen blijven uitvoeren tot en met het laatste meetmoment is er gekozen om geen tussentijdse analyse te doen. Dit is overeenkomstig het protocol zoals goedgekeurd door de METC en ook gebruikelijk volgens de normen en gedragsregels klinisch onderzoek

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Backround: It is generally accepted that bacterial plaque is an important etiological factor of periodontal disease. Mechanical plaque removal is the primary method for controlling supra-gingival plaque. Patients' efforts are however often compromised by the presence of hard-to-reach areas as well as inadequate skill, poor motivation and lack of compliance. Consequently above the age of 35 almost everybody has inflamed periodontal tissues. Antimicrobial mouthrinses as adjuncts to mechanical oral hygiene regimens have been introduced as a means to enhance plaque removal. In 2 recent studies a stringent protocol of 1 oral hygiene instruction,1 session of professional and 3 weeks of rinsing with chlorhexidine and sodiumperoxyborate significantly improved the level of gingival health which was maintained up to a subsequent period of 9 months. The design of the present study is based on a model as previously published by Svatun et al. (Svatun et al. 1987, Svatun et al. 1989) and will test the concept that good gingival health can be maintained by the use of a prophylactic aid. Objective: The objective of the study is to evaluate the long-term effect of a short preventive intervention on oral health.

Study population: 240 subjects will be selected, at least 18 years old, in good general health, with at least 5 teeth per quadrant, no pockets of 5mm or more, and a moderate gingivitis of 40% or more. These will be divided ‘at random’ among 6 groups. Study design: All 6 groups will perform a basic regime of 2x daily brushing with a standard toothbrush and toothpaste. Group 1 and 2 will brush only, group 3 will receive additionally 1 oral hygiene instruction, group 4 will receive 1 professional prophylaxis, group 5 will rinse for 3 weeks with chlorhexidine and sodiumperoxyborate and group 6 will receive all 3 supplementary preventive interventions. Group 1 will be seen at baseline 3 weeks and 12 months while the other 5 groups will be seen at baseline, 3 weeks, 3, 6, 9 and 12 months.

Primary parameters: Bleeding on marginal probing- Index.

Secondary parameters: Plaque Index and Staining-Index.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website