Projectomschrijving

Jonge mensen die plotseling overlijden, hebben vaak een erfelijke hartziekte. Bij 60-70% van deze mensen (onder de 45 jaar) is de erfelijke hartkwaal de doodsoorzaak. Eerstegraads familieleden van deze patiënten hebben vaak een sterk verhoogde kans om ook plotseling te overlijden. In de praktijk blijkt er weinig aanvullend onderzoek naar erfelijke hartziekten te worden gedaan bij de overledene zelf of bij diens familie. Deze studie wil dat aanvullende onderzoek (bijvoorbeeld sectie en opslag van DNA) stimuleren. Dat gebeurt door het testen van twee verschillende interventies in twee regio’s. Deze resultaten worden vergeleken met controleregio’s waarin aanvullend onderzoek niet (extra) wordt gestimuleerd.

De resultaten van het eerste jaar van deze CAREFUL studie zijn geanalyseerd en beschreven. Dat zijn met name gegevens over de incidentie van plotselinge dood in Nederland (hoe vaak gebeurde het) en de oorzaken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website