Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Angst- en depressieklachten tijdens en na de zwangerschap komen veel voor, namelijk bij ongeveer 10-15% van de zwangerschappen. Kinderen van vrouwen met deze klachten hebben waarschijnlijk een verhoogde kans op een minder goede ontwikkeling en/of emotionele of gedragsproblemen zoals bijvoorbeeld ADHD. Het is onbekend of het helpt om de aanstaande moeders voor hun angst- en/of depressieklachten te behandelen met een psychologische behandeling, voor henzelf en voor het kind.

Wij onderzochten 282 zwangere vrouwen met angst- en/of depressieklachten in de eerste drie maanden van de zwangerschap. De ene helft van de vrouwen kreeg een innovatieve, specifiek op klachten tijdens de zwangerschap gerichte psychologische therapie aangeboden en de andere helft (de zogenoemde controlegroep) kreeg de gebruikelijke zorg door de huisarts. Deze zorg bestaat meestal uit geen behandeling of een enkel consult. We hebben eerst onderzocht of de klachten van de deelneemsters in de groep die de psychotherapie kreeg sneller verdwenen dan die bij de vrouwen in de controlegroep. Dit hebben we gedaan tijdens de zwangerschap en gedurende de eerste 18 maanden na de zwangerschap. Om het effect bij de kinderen te meten, hebben we gekeken naar gegevens van het kind bij de geboorte zoals gewicht en algemene gezondheid. Anderhalf jaar na de geboorte hebben we ook een aantal testen van de hersenontwikkeling afgenomen. Daarnaast keken wij op die leeftijd naar vroege vormen van emotionele of gedragsproblemen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De klachten van angst en depressie bij de moeder namen weliswaar af tijdens de zwangerschap en ook in de eerste 18 maanden daarna, maar er waren geen verschillen tussen de groep die psychotherapie kreeg en de groep die de reguliere zorg ontving. Ook bleek dat de therapie geen invloed had op de gezondheid van het kind bij de geboorte, de hersenontwikkeling of het optreden van vroege vormen van vormen van emotionele of gedragsproblemen. Een mogelijke verklaring is dat de vrouwen geen hulpvraag hadden en de klachten niet ernstig genoeg waren om een goed effect van de psychotherapie te krijgen. Concluderend kunnen we met de resultaten van ons onderzoek niet stellen dat psychotherapie bij vrouwen met klachten van angst of depressie in de eerste drie maanden van de zwangerschap de voorkeur heeft boven gebruikelijke zorg. Nieuw onderzoek zal aan moeten tonen of een andere vorm van psychotherapie misschien wel gunstige effecten heeft en of psychotherapie alleen goed werkt als de zwangere vrouw een actieve hulpvraag heeft.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

PROMISES staat voor Pregnancy Outcomes after Maternity Intervention for Stressful Emotions. Oftewel, hoe gaat het met de kinderen van vrouwen die tijdens de zwangerschap angst- en/of depressieklachten hadden? En wat gebeurt er wanneer we deze vrouwen al tijdens de zwangerschap een therapie voor deze klachten aanbieden? Waarom doen we dit onderzoek? Angstklachten en klachten van depressieve aard komen veel voor. De Wereld Gezondheidsorganisatie verwacht dat het aantal psychische ziekten in de komende jaren nog verder toe zal nemen. Uit onderzoeken blijkt dat kinderen van vrouwen die tijdens de zwangerschap last van angst- en/of depressieklachten hadden, een verhoogde kans lijken te hebben op emotionele of gedragsproblemen. Zij hebben ook vaker complicaties van zwangerschap of bevalling. Hoe dit precies komt weten we eigenlijk niet, ook weten we niet of het helpt om een therapie te geven. Wel weten we dat psychologische therapie, met name cognitieve gedragtherapie, een effectieve behandeling van angst- en depressieklachten is. Hoe ziet het onderzoek er uit? Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel heeft als doel te onderzoeken hoe vaak angst- en depressieklachten tijdens de zwangerschap eigenlijk voorkomen. Daarnaast willen we met dat onderzoek bekijken of er een relatie bestaat tussen het hebben van deze klachten, iemands persoonlijkheid en iemands 'algemene kenmerken'; afkomst, opleiding, leefstijl, et cetera. Bijna alle vrouwen in Nederland die zich inschrijven bij een verloskundige praktijk die meedoet aan PROMISES zullen gevraagd worden mee te doen aan het eerste deel van het onderzoek. Voor het tweede deel worden vrouwen met een bepaalde mate van angst- en/of depressieklachten uitgenodigd om mee te doen. In dit tweede deel gaan we kijken of we iets aan de klachten kunnen doen, op zo'n manier dat het ook een gunstig effect heeft op het kind. Om het effect goed te kunnen meten is het van belang dat er ook een zogenoemde controlegroep is. Dit zijn vrouwen met dezelfde soort klachten, die geen psychologische therapie ontvangen vanuit het onderzoek. Zij ontvangen standaardzorg, dat is zorg die op dit moment standaard is wanneer iemand deze klachten heeft. Deze vrouwen worden doorverwezen naar hun huisarts. We willen dit tweede deel van het onderzoek uit gaan voeren bij in totaal 300 vrouwen. Van deze 300 krijgen 150 een therapie, en 150 de gewone zorg. Om het effect bij de kinderen te meten, gaan we wanneer het kind anderhalf is een aantal testen afnemen, zoals motorische testen, maar we kijken ook naar bijvoorbeeld slaap- en huilgedrag. En wat kan het opleveren? Dit onderzoek kan leiden tot programma’s die angst- of depressieklachten tijdens de zwangerschap kunnen verminderen. Deze programma’s kunnen een bijdrage leveren aan het voorkomen van psychosociale problemen bij kinderen en het terugdringen van complicaties van de zwangerschap en bevalling.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De nieuwe manier van werven van zwangere vrouwen voor het onderzoek waarmee we vorig jaar zijn gestart is een succes gebleken. Mogelijke deelneemsters werden niet door ons benaderd maar door verloskundigen die in een nationaal samenwerkingsverband onderzoek doen op het gebied van zwangerschap en geboorte. Zij hebben ervaring in het zorgvuldig informatie geven aan vrouwen die in aanmerking komen voor onderzoek. Bij PROMISES zijn dit vrouwen met klachten van angst of depressie. Ook zijn er weer een aantal verloskundige centra bijgekomen die meedoen aan PROMISES. Op dit moment doen 220 vrouwen mee aan PROMISES dus er zijn nog 80 te gaan. De eerste PROMISES peuter werd onderzocht in september 2012. Om de verloskundigen te belonen voor hun harde werk ontvangen de praktijken die het hoogste aantal vrouwen onderzoeken nog steeds met enige regelmatig een slagroomtaart.

De meest actuele informatie over het onderzoek is te vinden op www.promises-onderzoek.nl.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Background:

There is ample evidence from observational prospective studies that maternal depression or anxiety during pregnancy is a risk factor for adverse psychosocial outcomes in the offspring. To date, however, no previous study has demonstrated that treatment of depressive or anxious symptoms in pregnancy actually could prevent psychosocial problems in children. Preventing psychosocial problems in children will eventually bring down the huge public health burden of mental disease.

 

Objectives:

To assess the effects of Cognitive Behavioural Therapy (CBT) in pregnant women with symptoms of anxiety or depression on the child’s behavioral/emotional problems.

In addition, we aim to study its effects on the child’s development, maternal mental health, and neonatal outcomes, as well as the cost-effectiveness of CBT relative to usual care.

 

Design:

Multicenter randomized controlled trial

 

Screening:

6000 women attending a primary care midwifery practice in the three Northern Provinces of the Netherlands

 

Study population and setting:

300 women with at least moderate levels of anxiety or depression at the end of the first trimester of pregnancy

 

Intervention:

10-14 individual CBT sessions, 6-10 sessions during pregnancy and 4-8 sessions after delivery (once a week), or care as usual.

 

Outcome measures:

 

Primary:

- Behavioral/emotional problems at age 1.5 as assessed by the total problems scale of the Child Behaviour Check List 1.5 – 5 years.

Secondary:

- Mental, psychomotor and behavioural development of the child at age 18 months according to the Bayley scales

- Maternal anxiety and depression during pregnancy and 6 weeks postnatal

- Maternal attachment style

- Neonatal outcomes: birth weight, gestational age and Apgar score

- Health care consumption and general health status (economic evaluation).

 

Sample size:

By including 300 women we will be able to demonstrate effect sizes of 0.35 or over on the total problems scale of the CBCL 1.5-5 with alpha 5% and power (1-beta) 80%.

 

Data analysis:

The intention to treat comparison of the outcomes will be supplemented with an economic evaluation of the relative cost-effectiveness of CBT versus CAU from the societal perspective

 

Knowledge product:

Our CBT in pregnant anxious or depressed women, if proven effective, may yield an unprecedented strategy to the prevention of mental disease at the earliest possible occasion in life.

 

Collaboration:

The present study will be conducted in collaboration with the Royal Dutch Organisation of Midwives (Dutch: Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)).

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website