Projectomschrijving

Angst- en depressieklachten tijdens en na de zwangerschap komen veel voor,  namelijk bij ongeveer 10-15% van de zwangerschappen. Kinderen van vrouwen met deze klachten hebben waarschijnlijk een verhoogde kans op een minder goede ontwikkeling en/of emotionele of gedragsproblemen zoals bijvoorbeeld ADHD.

Wij onderzochten 282 zwangere vrouwen met angst- en/of depressieklachten in de eerste drie maanden van de zwangerschap. De ene helft van de vrouwen kreeg een innovatieve, specifiek op klachten tijdens de zwangerschap gerichte psychologische therapie aangeboden en de andere helft (de zogenoemde controlegroep) kreeg de gebruikelijke zorg door de huisarts.  De klachten van angst en depressie bij de moeder namen weliswaar af tijdens de zwangerschap en ook in de eerste 18 maanden daarna, maar er waren geen verschillen tussen de groep die psychotherapie kreeg en de groep die de reguliere zorg ontving. Ook bleek dat de therapie geen invloed had op de gezondheid van het kind bij de geboorte, de hersenontwikkeling of het optreden van vroege vormen van vormen van emotionele of gedragsproblemen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website