Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van de studie was; 1) het detecteren van een groep mensen die een ultrahoog risico hebben op het ontwikkelen van een psychotische stoornis an 2) het evalueren van de effectiviteit van een cognitief gedragstherapeutische interventie om de overgang naar een psychose te voorkomen en/of het verminderen van persisteren subklinische symptomen. De effectiviteit van de interventie werd gecontrasteerd met standaard behandeling in een gerandomiseerde gecontroleerde klinische trial bij de samenwerkinkende centra Vu Universiteit Amsterdam, PsyQ Den Haag, Parnassia Den Haag, PsyQ Amsterdam, Adolescentenkliniek van het Academisch Mental Centra Amsterdam, Rivierduinen Leiden en omgeving, en ggz Friesland.In Den Haag worden alle hulpzoekende mensen tussen 18 en 35 jaar gescreend met de Prodromal Quetionnaire, evenals alle mensen in Amsterdam die verdacht worden van het ontwikkelen van een psychotische stoornis. In Leiden en Friesland is gestart met verwijzing en is later screening ingevoerd. Alle mensen die verdacht worden van een At Risk Mental State (ARMS) worden geinterviewd met de CAARMS om onderscheid te maken tussen geen stoornis, ARMS, of psychose. De mensen met ARMS zijn gerandomiseerd in twee groepen, te weten CBT of TAU. De inclusie periode werd beëindigd na 24 maanden. De randomisatie stopt bij 240 inclusies. De effecten van de interventie werden gemetenmet betrouwbare en valide maten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

201 patienten zijn geincludeerd en gerandomiseerd. De inclusie periode was 24 maanden van Feb 2008 tot Feb 2010. De patienten in de experimentele conditie kregen een add-on behandeling gedurende 6 maanden, terwijl de controlegroep behandeld werd met standaardzorg. De patienten werden na 12 en 18 maanden nogmaal gemeten.

 

Alle gestelde doelen zijn bereikt:

 

1) De Prodromal Questionnaire is een goede zelfbeoordelings screen in de hulpzoekende populatie. De oorspronkelijke 92 items zijn teruggebracht tot 16 items, met behoud van de goede psychometrische eigenschappen.De 16-item versie heeft een sensitiviteit van .87 en een specificiteit van .87 en een positie predictieve waarde van 44%. Dit betekent dat 44% van de proefpersonen die geinterviewd zijn met de CAARMS of psychotisch of ARMS was. Deze kosten-affectieve procedure in geimplementeerd inde standaard intake van PsyQ Haaglanden. Andere ggz instellingen zijn begonnen die te implementeren, zoals Rivierduienen, ggz Friesland, Lentis, GGz Drenthe, Dijk en Duin.

 

2) De studie heeft als resultaat dat er een bijvende routine behandelteam is genaamd Early Detection Intervention Team (EDIT) en mensen met ARMS worden behandeld met het succesvolle protocol uit de studie. De CAARMS wordt gebruikt in Den Haag, Leiden, Amsterdam, Utrecht, Den Bosch en Friesland als standaard gestructureerd interview om de ARMS status vast te stellen. Ook andere plaatsen zijn begonnen de CAARMS te implementeren, zoals het UMC Utrecht.

 

3) De interventie was succesvol en is geimplementeer in de zorg in Den Haag, Amsterdam (AMC), ggz Fresland en Rivierduinen. Andere therapeuten zijn getraind en zijn bezig het te implementeren in hun eigen zorginstellingen.

 

4) Na 18 maanden waren er meer patienten hersteld van subklinische psychotyische symptomen in de experimentele groep (71%) dan in de controle groep (57%). Dit verschil was statistisch significant. De interventie was effectief in het terugdringen van het aantal mensen met een transitie naar psychose met ongeveer de helft. De Kaplan-Meier was significant met 10/95 transities versus 22/101.

 

5)Bij baseline toonden mensen met het Val-Val alleel meer subklinisch psychotische symptomen. Of dit alleel ook meer psychotische transities verklaard wordt nu nog onderzoeht.

 

6) De interventie wordt nu gepubliceerd in een boek by Routledge Taylor and Francis Group in Londen, Engeland. Onderzoek in andere landen kan voortbouwen op deze eerste versie van het protocol.

DE POQ-16 wordt op dit moment vertaald vor gebruik in de NEURAPRO-E studie, die de effecten van omega-3 vetzuren onderzoekt op de preventie van psychose. De studie wordt uitgevoerd in zes Europese landen, Singapore, Hong Kong en Australië.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The aims of the proposed study are

1) to identify samples of help-seeking people operationally defined to be at high risk and

2) to evaluate the effectiveness of cognitive behavioural intervention in preventing transition to psychosis and/or in reducing the persistence of psychosis-like experiences.

 

The effectiveness of the cognitive intervention will be contrasted with treatment as usual and studied in a randomised controlled trial of the collaborating centres of the department of Clinical Psychology of the VU University Amsterdam, Parnassia Psychiatric Institute The Hague and the Adolescent Clinic of the Academic Medical Centre of the University of Amsterdam. In The Hague all individuals who seek help for a mental problem in the age 18 to 35 will be screened with the Prodromal Questionnaire as will all

individuals in Amsterdam who are suspected of psychosis and are referred to a well known speciality clinic. Both samples that are suspect of ARMS will be assessed with the CAARMS to discriminate below threshold ARMS from ARMS from psychotic subjects. The people with ARMS will be randomised into two groups with targeted CBT or TAU. The inclusion period will take place during 24 months.

Randomisation will stop after 240 inclusions. Treatment consists of 25 sessions over 6 months. The effectiveness of the intervention will be measured using reliable and valid measures of psychotic

symptoms. The project builds on significant work that has been conducted in Melbourne Australia and Manchester in the United Kingdom.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1 Februari 2010 was het einde van de inclusieperiode. 201 patienten zijn geincludeerd en gerandomiseerd. Dit is 85% van de beoogde 230 patienten. Het aantal dropouts is lager dan geanticipeerd. De studie heeft genoeg power om de onderzoeksvragen te beantwoorden.

 

 

1 Augustus 2110 was het einde van de experimentele periode. De therapeuten in de studie zijn klaar met hun werkzaamheden.Tot 1 augustus 2011 worden de follow-up data verzameld.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The aims of the proposed study are 1) to identify samples of help-seeking people operationally defined to be at high risk and 2) to evaluate the effectiveness of cognitive behavioural intervention in preventing transition to psychosis and/or in reducing the persistence of psychosis-like experiences. The effectiveness of the cognitive intervention will be contrasted with treatment as usual and studied in a randomised controlled trial of the collaborating centres of the department of Clinical Psychology of the VU University Amsterdam, Parnassia Psychiatric Institute The Hague and the Adolescent Clinic of the Academic Medical Centre of the University of Amsterdam. In The Hague all individuals who seek help for a mental problem in the age 18 to 35 will be screened with the Prodromal Questionnaire as will all individuals in Amsterdam who are suspected of psychosis and are referred to a well known speciality clinic. Both samples that are suspect of ARMS will be assessed with the CAARMS to discriminate below threshold ARMS from ARMS from psychotic subjects. The people with ARMS will be randomised into two groups with targeted CBT or TAU. The inclusion period will take place during 24 months. Randomisation will stop after 240 inclusions. Treatment consists of 25 sessions over 6 months. The effectiveness of the intervention will be measured using reliable and valid measures of psychotic symptoms. The project builds on significant work that has been conducted in Melbourne Australia and Manchester in the United Kingdom.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website