Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Staphylococcus aureus (S. aureus) veroorzaakt ongeveer 25% van de nosocomiale infecties, waardoor de opnameduur langer wordt, meer antibiotica gebruikt worden, de mortaliteit stijgt en de kosten hoger worden. Ongeveer 20-50% van de populatie is gekoloniseerd met S. aureus. Dit kan aangetoond worden door een neuskweek af te nemen, omdat de bacterie zich daar het vaakst bevindt.

Neusdragers hebben een hoger risico op het ontwikkelen van een nosocomiale infectie met dit pathogeen. Daarnaast kan de bacterie geëradiceerd worden met behulp van mupirocine neuszalf en chloorhexidine zeep.

Deze gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde multi-center studie heeft als doel om neusdragers van S. aureus bij opname te identificeren middels een sneltest. Dragers worden vervolgens behandeld met mupirocine zalf en chloorhexidine zeep om te zien of dit nosocomiale infecties met S. aureus kan voorkomen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij het stoppen van de studie waren er 6771 patiënten gescreend op neusdragerschap van S. aureus. Van deze patiënten waren er 1270 positief voor S. aureus dragerschap volgens de uitslag van de sneltest. Hiervan werden 917 patiënten gerandomiseerd.

Het aantal nosocomiale infecties met S. aureus in de mupirocine/chloorhexidine groep was significant lager dan in de placebogroep (3.4 versus 7.7%, relatief risico RR 0.42; 95% betrouwbaarheidsinterval 0.23-0.75). Het aantal S. aureus dragers dat behandeld moet worden om één infectie te voorkomen is daarmee 23. Er zijn geen significante verschillen in mortaliteit, opnameduur en tijd tot het ontstaan van een nosocomiale infectie.

Omdat 90% van de patiënten die zijn geïncludeerd afkomstig is van chirurgische afdelingen, hebben we de chirurgische patiënten apart geanalyseerd. Het aantal S. aureus infecties in de mupirocine/chloorhexidine groep is 3.6% vs 8.4% (RR 0.43; 95% 0.24-0.77). De opnameduur is significant korter in de mupirocine/chloorhexidine groep dan in de placebogroep (p=0.04). Er is geen significant verschil in mortaliteit en tijd tot het ontstaan van een S. aureus infectie.

Als de cardiochirurgische patiënten als subgroep geanalyseerd worden, blijkt dat het effect vooral in deze groep erg groot is. Het aantal S. aureus infecties in de mupirocine/chloorhexidine groep is hier 1.4% versus 8.8% in de placebogroep (RR 0.15; 95%CI 0.05-0.53). Ook de mortaliteit is in deze subgroep significant lager in de mupirocine/chloorhexidine groep (1.4% versus 5.3%; RR 0.26; 95%CI 0.07-0.94). Daarnaast is de opnameduur significant korter in de mupirocine/chloorhexidine groep (mediaan 9 vs 11 dagen, p-waarde 0.003).

Wanneer de chirurgische patiënten zonder cardiochirurgische patiënten als subgroep geanalyseerd worden, blijkt dat er wel een trend te zien is richting een gunstig effect van de mupirocine/chloorhexidine op het voorkomen van S. aureus infecties (5.9% infecties in de mupirocine/chloorhexidine groep versus 8.2% in de placebogroep). Dit verschil is niet significant, omdat de groep patiënten te klein is om significantie te bereiken. Het verschil in mortaliteit en opnameduur is eveneens niet significant.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Circa 25% van alle nosocomiale infecties wordt veroorzaakt door Staphylococcus aureus (S. aureus). Neusdragers van S. aureus hebben een verhoogd risico op het verkrijgen van dergelijke infecties. Aangezien 20-55% van de patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis dragers zijn van dit pathogeen, kan een substantieel deel van deze nosocomiale infecties wellicht voorkómen worden door S. aureus uit de neus en van de huid te elimineren.

In deze klinische, gerandomiseerde, placebo-gecontrolleerde multi-center studie screenen we patiënten op S. aureus neusdragerschap die zijn opgenomen op afdelingen met een verhoogd risico op infecties met S. aureus. Dit doen we met een moleculaire sneltest op de dag van opname. Positieve patiënten met een verwachte opnameduur van minimaal 4 dagen, worden gerandomiseerd en krijgen binnen 24 uur na opname mupirocine neuszalf en chloorhexidine desinfecterende zeep, of placebo neuszalf en placebo desinfecterende zeep. De behandeling wordt na twee weken herhaald indien de patiënt nog steeds is opgenomen. Het primaire eindpunt is: nosocomiale infectie met S. aureus volgens de standaard criteria (CDC). Secundaire eindpunten zijn: mortaliteit door ongeacht welke oorzaak en door S. aureus infecties, de duur van de ziekenhuisopname, en de tijd van opname tot infectie.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tot en met 31 maart 2007 zijn er in totaal 825 patiënten geïncludeerd in de studie. Omdat het een dubbelblinde, gerandomiseerde studie betreft, zijn er nog geen resultaten van de studie bekend.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Staphylococcus aureus is a frequent cause of nosocomial infections, including bacteremia and wound infections. Approximately twenty-five percent of all nosocomial infections are caused by S. aureus, affecting both surgical and non-surgical patients, and leading to increased hospital stay, antibiotic use, costs, and mortality. Nasal carriers of S. aureus have an increased risk of developing these infections. Recent data show that eighty percent of nosocomial bacteremic S. aureus strains are endogenous and similar to the strain from the nose of S. aureus carriers. Since 20-55% of patients admitted to the hospital is a carrier of this pathogen, a substantial number of these nosocomial infections may be prevented by eliminating S. aureus from the nose.

Intranasal application of mupirocin for five days successfully eradicates S. aureus from the nose and leads to a reduction of S. aureus hand carriage. Mupirocin prophylaxis has been proven effective in preventing nosocomial S. aureus infections in randomized placebo controlled trials among dialysis and surgical patients, and patients with recurrent skin infections. Earlier, our research group studied the efficacy of mupirocin in a randomized placebo controlled study in a non-surgical patient population of S. aureus carriers. Patients were either assigned to a short course of mupirocin or placebo after a nasal culture grew S. aureus. No differences were observed in the rates of nosocomial S. aureus infections, in-hospital mortality, or in duration of hospitalization, between the mupirocin and the placebo group.

There were several explanations for this lack in efficacy: (1) mupirocin prophylaxis was started after nasal cultures grew S. aureus, which caused a significant delay in eradication. S. aureus infections can occur during or before the prophylaxis treatment. Therefore, it is essential to determine carriage status and start prophylaxis soon after admission, (2) our previous study was not targeted on risk groups for S. aureus disease. Since a general population was studied, the incidence of nosocomial S. aureus infections was very low (2.8%), and the statistical power to detect significant differences was insufficient. Furthermore, many patients were already discharged within 4-5 days and therefore had a minimal risk for S. aureus infection, (3) mupirocin treatment was not repeated for patients with prolonged hospital stay, to prevent recolonization. Patients with prolonged hospital stay contributed considerably to the number of episodes of S. aureus disease. To prevent recolonization the intervention, like mupirocin, should be repeated. (4) sole mupirocin treatment is not sufficient for eradication of S. aureus. Patients may recolonize from extra-nasal sites, which can be prevented with skin disinfection. Chlorhexidine, a disinfectant soap, has a proven efficacy in significantly reducing S. aureus from the skin.

We want to perform a new clinical randomized placebo-controlled multi-center trial in which we take these points into account. We screen patients admitted to departments were there is an increased risk for S. aureus disease (nephrology, surgery, oncology, gastro-enterology, intensive care) for nasal S. aureus carriage with fast molecular techniques on the day of admission. Screen-positive patients, with an expected hospital stay of at least 4 days, are randomised to mupirocin nasal ointment and skin disinfection or placebo nasal ointment and placebo skin disinfection within 24 hours after admission. The treatment is repeated after two weeks in patients still admitted. Primary endpoint is: nosocomial S. aureus infection, defined according to standard criteria (CDC). Secundary endpoints are: mortality due to all causes and due to S. aureus infections, duration of hospital stay, and time from admission to infection.

We performed an analysis based on our previous study results, in which we excluded patients who had nosocomial S. aureus before the end of their prophylaxis treatment. This showed that 50% of nosocomial bacteremia (the most serious infection) may be prevented by mupirocin treatment alone, which would be cost-effective. Therefore, we expect that by targeting on a high risk patient population, by repeating the treatment, by intensifying the treatment with skin disinfection, by starting treatment on the day of admission, we can reduce nosocomial S. aureus infection by at least 50%. The proposed intervention has as a goal to reduce nosocomial S. aureus infection and is simple, easy to implement, innovative, has few side-effects, and focusses on prevention of a frequently occurring, serious nosocomial infection.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website