Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van het project was tweeledig: 1) het evalueren van de screening van werknemers met een hoog risico op toekomstig verzuim en met milde tot ernstige depressieve klachten, en 2) het onderzoeken van het effect van een specifieke preventieve interventie op het voorkomen van langdurig ziekteverzuim en major depressie bij deze doelgroep. De studie werd uitgevoerd bij werknemers van de ABN AMRO organisatie in Nederland. Het project bestond uit een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) (n=139), met een experimentele conditie (n=69) en een controle conditie (n=70). Werknemers die geschikt waren voor deelname aan de RCT werden geselecteerd door middel van een screeningsinstrument, bestaande uit de recent ontwikkelde en gevalideerde Balansmeter en ook uit de depressieschaal van de Hospital Anxiety and Depression Scale. Een nieuwe, specifiek op de doelgroep toegespitste interventie werd ontwikkeld en was gebaseerd op principes van cognitieve gedragstherapie en problem solving therapy. De controlegroep ontving usual care van de arbodienst Beter, wanneer de werknemer om hulp vroeg of in het geval van ziekteverzuim. De primaire uitkomsten van het onderzoek waren depressieve klachten na 6 en 12 maanden follow-up en ziekteverzuim na 18 maanden follow-up.

Het screeningsinstrument bleek effectief te zijn in het identificeren van werknemers met een hoog risico op toekomstig verzuim en met milde tot ernstige depressieve klachten. De preventieve interventie bleek effectief te zijn in het voorkomen van langdurig verzuim en het reduceren van depressieve klachten. Het onderzoeksproject heeft geresulteerd in een academisch proefschrift, bestaande uit vijf artikelen. Op dit moment is een artikel gepubliceerd, zijn er twee geaccepteerd voor publicatie en zijn er twee aangeboden aan tijdschriften voor publicatie.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project is afgerond en de algemene doelstelling van het onderzoek kan nu worden beantwoord. De resultaten van het onderzoek laten zien dat het mogelijk is om werknemers toekomstig langdurig ziekteverzuim te voorspellen bij werknemers met depressieve klachten. Voor mannen (vrouwen) met depressieve klachten die geïdentificeerd werden met een hoog risico op toekomstig verzuim, was het risico om langdurig te gaan verzuimen 4.88 (3.80) keer zo groot, in vergelijking met mannelijke werknemers zonder depressieve klachten die niet geïdentificeerd waren met een verhoogd risico op verzuim. Het screeningsinstrument is daarmee in staat gebleken de doelgroep voor de preventieve interventie te selecteren. De preventieve interventie bleek effectief in het voorkomen van langdurig ziekteverzuim en het reduceren van depressieve klachten. Intention-to-treat analyses toonden een substantieel en statistisch significant verschil in de totale ziekteverzuimduur tussen de interventie- (27.5 verzuimdagen) en de controlegroep (50.8 verzuimdagen) na 12 maanden follow-up, in het voordeel van de interventiegroep (p=0.017). Tevens werd een klinisch relevante en statistisch significante lagere score op de schaal voor depressieve klachten gevonden voor de interventiegroep in vergelijking met de controlegroep, na zowel 6 als 12 maanden follow-up. Per-protocol analyses lieten daarnaast ook een statistisch significant lagere totale ziekteverzuimduur zien in de interventiegroep dan in de controlegroep na 18 maanden follow-up.

Concluderend kunnen we zeggen dat deze studie heeft laten zien dat de preventieve strategie, die bestaat uit een screeningsintrument en een preventieve interventie, effectief is gebleken in het voorkomen van langdurig ziekteverzuim als ook het reduceren van depressieve klachten.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van het onderzoek is om de screening van werknemers met mild depressieve klachten met een hoog risico op langdurig ziekteverzuim te evalueren als ook de effectiviteit van een specifieke vroegtijdige interventie bij deze doelgroep op het voorkomen van langdurig ziekteverzuim en depressieve klachten te onderzoeken. In het vierde jaar van het project heeft de nadruk voornamelijk gelegen op het afronden van de data verzameling, analyseren en beschrijven van de resultaten van het onderzoek.

Het eerste artikel over de relatie tussen depressieve klachten en ziekteverzuim is gepubliceerd in het ‘Journal of Occupational and Environmental Medicine’, augustus 2009. Dit jaar is er gewerkt aan: 1) het artikel over hulpzoekend gedrag bij een werkende populatie die gescreend is op risico voor verzuim en mild depressieve klachten. 2) het artikel over de effectiviteit van de preventieve interventie, waarvan de eerste voorlopige resultaten bekend zijn. Verder is er gewerkt aan de data verzameling en data opschoning voor het artikel over de kwaliteit van het screeningsinstrument dat in het onderzoek is toegepast. Tevens zijn voor het artikel over de werkzame elementen van de interventie de werkboeken die gebruikt zijn tijdens de preventieve interventie ingevoerd in de computer.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Momenteel zijn de eerste voorlopige resultaten van de effectiviteit van de preventieve interventie bekend. Van de 211 medewerkers die als hoog risicogroep geïdentificeerd werden, zijn uiteindelijk na ontvangst van de baselinevragenlijst 69 medewerkers in de interventiegroep en 70 in de controlegroep gerandomiseerd. Van de 69 medewerkers die gerandomiseerd zijn in de interventiegroep, gingen 66 medewerkers akkoord met deelname en zij hebben een intakegesprek met de bedrijfsmaatschappelijk werker gehad. Uiteindelijk zijn er 46 medewerkers gestart met de psychologische interventie. In totaal hebben we van 38 deelnemers na afloop van de interventie het werkboek behorende bij het behandelprotocol ontvangen.

Voorlopige resultaten van de intention-to-treat analyse laten zien dat er een substantieel verschil is in totale verzuimduur tussen de interventiegroep en de controlegroep over 12 (een reductie van 46%) en 18 maanden (een reductie van 28%) follow-up, in het voordeel van de interventiegroep. Effecten van de preventieve interventie op depressieve klachten en secundaire uitkomsten worden nog onderzocht.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Mental health problems, such as major depression, are prevalent in the labour force and are important reasons for long-term sickness absence and work disability. So far, work rehabilitation in case of absenteeism due to depression remains difficult and symptom reduction does not necessarily lead to work resumption. It is therefore hypothesized that a strategy aimed at the prevention of major depression, as well as long-term sickness absence, through an earlier treatment of mild depressive complaints will be more effective. However, such an innovative preventive strategy, including screening and subsequent early intervention, has never been investigated before. The aim of this project is to evaluate screening of employees with mild depressive complaints at high risk for long-term sickness absence and to study the effectiveness of a specific early preventive intervention in this group. The project involves a randomised controlled trial (n=180) with one experimental condition (n=1x90) and one control condition (n=1x90). The intervention involves Cognitive Behaviour Therapy (CBT). The control group receives care as usual from the occupational health service, that is, if the employee asks for help or in case of sickness absence. The study will be conducted among employees of ABN-AMRO in The Netherlands. By means of a screening device, containing the recently developed and validated Balance Meter, the Hospital Anxiety and Depression Scale and DSM IV criteria, 180 employees out of a group of 5000 respondents, will be identified as employees with depressive complaints at high risk for long-term sickness absence. Primary outcome measures are depressive symptom levels and sickness absence during a 12-month follow-up period. Screening will be evaluated through comparison of those scoring above the cut-off point of the screening device (control group) with those scoring below the cutoff point with respect to future sickness absence. Effectiveness of early preventive intervention will be evaluated through comparison of the intervention group with the control condition in terms of depression levels and future sickness absence. As such, this project will significantly contribute to the prevention of mental health problems and related sickness absence among employees.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website