Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gerandomiseerde trials hebben laten zien dat profylactische toediening van progesteron aan vrouwen met een eenlingzwangerschap en een vroeggeboorte in de voorgeschiedenis, het risico op herhaalde vroeggeboorte significant kan verkleinen. In de AMPHIA-trial onderzochten wij of toediening van 17-alpha hydroxyprogesteron caproaat (17OHPC) neonatale morbiditeit in meerlingzwangerschappen kan voorkomen door het risico op vroeggeboorte te verkleinen.

 

Wij voerden een multicenter, dubbelblinde, placebogecontroleerde, gerandomiseerde trial uit in 55 obstetrische klinieken in Nederland. Vrouwen met een meerlingzwangerschap werden gerandomiseerd voor wekelijkse injecties met 250 mg 17OHPC of placebo. De behandeling werd gestart tussen 16 en 20 weken amenorroeduur en werd gecontinueerd tot 36 weken. De primaire uitkomstmaat was slechte neonatale uitkomst. Secundaire uitkomstmaten waren tijd tot de bevalling en vroeggeboorte voor 32 en 37 weken. We planden een subgroepanalyse bij vrouwen met een cervixlengte kleiner dan 25 mm in het tweede trimester.

 

672 vrouwen namen deel aan de trial. De gemiddelde amenorroeduur bij de bevalling was 35,8 weken in de 17OHPC groep en 35,8 weken in de placebogroep. Behandeling met 17OHPC leidde niet tot een afname van het aantal vroeggeboortes voor 28 weken, 32 weken of 37 weken. Een samengestelde maat van slechte neonatale uitkomst was aanwezig bij 108 kinderen (16%) geboren uit moeders in de 17OHPC groep en bij 75 kinderen (11%) van moeders in de placebogroep.

 

17OHPC voorkomt neonatale morbiditeit en vroeggeboorte in meerlingzwangerschappen niet. Een post-hoc subgroepanalyse geeft aanwijzingen dat 17OHPC mogelijk een voordelig effect heeft bij vrouwen met een meerlingzwangerschap en een cervixlengte kleiner dan 35 mm in het tweede trimester, maar deze bevinding behoeft nader onderzoek.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In totaal werden 1865 vrouwen die aan de inclusiecriteria voldeden gecounseld, van wie 672 (36%) toestemming gaven voor deelname. Er waren 653 vrouwen (97%) die een tweelingzwangerschap hadden, 18 (3%) een drieling en één een vierling. Randomisatie vond plaats bij een gemiddelde amenorroeduur van 16.9 weken.

De gemiddelde amenorroeduur ten tijde van de partus was 35,8 weken in de 17OHPC groep en 35, 8 weken in de placebogroep. Behandeling met 17OHPC verminderde het percentage vroeggeboorte voor 28 weken, 32 weken en 37 weken niet.

In totaal waren er 1335 levend geboren kinderen in deze trial. Na de geboorte werden 256 kinderen opgenomen op een neonatale intensive care unit (NICU). Een samengestelde maat van slechte neonatale uitkomst was aanwezig in 108 kinderen (16%) geboren uit moeders in de 17OHPC groep en in 75 kinderen (11%) van moeders in de placebogroep.

 

Bij 586 vrouwen (87%) werd een cervixlengte gemeten bij randomisatie. Achttien vrouwen (3%) hadden een cervixlengte kleiner dan 25 mm, bij 74 vrouwen (13%) was de cervix korter dan 35 mm. Een subgroepanalyse bij vrouwen met een cervix korter dan 25 mm bij randomisatie liet, in vergelijking met vrouwen met een cervix van 25 mm of langer, geen toegenomen effect zien van 17OHPC op de amenorroeduur of de neonatale uitkomst. Gezien het lage aantal vrouwen met een cervixlengte kleiner dan 25 mm, besloten wij ook een subgroepanalyse te verrichten bij vrouwen met een cervix korter dan 35 mm. Bij vrouwen met een cervixlengte kleiner dan 35 mm was er een niet-significante trend naar betere uitkomsten na 17OHPC gebruik wanneer deze groep vergeleken werd met vrouwen met een cervix langer dan 35 mm.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het onderzoek loopt volgens planning. Per 1 mei 2008 zijn 375 casus geïncludeerd. Volgens deze inclusie zal het aantal volgend jaar gehaald worden.

Verder is een data monitoring committee ingesteld en als de gegevens van 300 casus compleet zijn ingevoerd, zal een interim analyse worden verricht.

Ieder kwartaal is er een overleg met research nurses, onderzoekers en supervisoren over de gang van zaken in de diverse onderzoeksclusters in Nederland (consortium).

Aangezien nog geen resultaten bekend zijn, is verder overleg met organisaties als de Vereniging 'Ouders van couveusekinderen' en 'Ouders van meerlingen' nog niet opportuun.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zie voorgaande samenvatting. Aangezien het onderzoek nog in volle gang is, zijn er nog geen resultaten.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

OBJECTIVE: To investigate the hypothesis that prophylactic administration of 17 alpha hydroxyprogesterone (17OHPC) will reduce the incidence of the composite neonatal morbidity of neonates by reducing the early preterm birth rate in twin pregnancies. The composite morbidity rate after early preterm delivery between 24-27, 28-32 and 32-34 weeks of gestation is respectively 77%, 35% and 12%. After 34 weeks it sharply declines to less than 2%. The incidence of preterm birth in twins in these gestational periods is 1.8, 5.2 and 7.4%, respectively. As a result of this early delivery finally about 8% of the children will die, 6% will remain severely disabled and 20% will be moderately disabled.

At present, no general accepted strategy for prevention of preterm birth in multiple pregnancies exits. Prophylactic administration of 17OHPC that proved to be effective in singleton pregnancies at high risk for preterm delivery is as yet not advised.

 

STUDY DESIGN: Prospective randomised placebo controlled trial.

 

STUDY POPULATION: Women with a twin pregnancy (bichorionic or monochorionic)at a gestational age between 15 and 20 weeks of gestation.

 

INTERVENTION: Weekly 250 mg 17 OHPC i/m injections from 16-20 weeks up to 36 weeks of gestation versus placebo.

 

OUTCOME MEASURES: Primary outcome is composite bad neonatal condition (death or severe morbidity). Secondary outcome measures are time to delivery, preterm birth rate before 32 and 37 weeks, days of admission in neonatal intensive care unit, maternal morbidity, maternal admission days for preterm labour and costs.

 

POWER/ DATA ANALYSIS: Analysis will be by intention to treat. The effectiveness of progesterone versus placebo will be assessed by calculating relative risks and 95% confidence intervals. Assuming a decrease of the incidence of bad neonatal outcome from 14.9% without to 7.9% with progesterone, using a two sided test with an alpha 0.05 and a beta of 0.8, 700 women (350 per arm) are needed in the study.

 

TIME SCHEDULE: Three months for logistics of the study set up, 30 months for recruitment and 7 month for the final data collection and evaluation.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website