Projectomschrijving

Somberheid, onzekerheid, angst en weinig zelfvertrouwen komen vaak voor in de puberteit. Jongeren zoeken niet snel hulp bij problemen. De Vrije Universiteit heeft daarom de webcursus Alles Onder Controle ontwikkeld voor jongeren tussen de 12 en 21 jaar. De cursus leert deelnemers vaardigheden waarmee ze hun stemming positief kunnen beïnvloeden. De effectstudie naar de cursus is helaas niet succesvol verlopen. Doelstelling was om 100 deelnemers te werven. Ondanks diverse pogingen en het uitproberen van meerdere wervingsmethoden zijn er slechts 45 deelnemers geworven. Dit aantal was onvoldoende om uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van Alles Onder Controle. Uit een non-responseonderzoek is gebleken dat met name de toestemming van ouders een belangrijke belemmering was voor deelname; jongeren willen liever niet dat hun ouders weten van hun depressieve en angstklachten. Er is een vervolgstudie gedaan naar de bereidheid van jongeren om dergelijke interventies te volgen. Wanneer deze niet in een onderzoekscontext wordt aangeboden en geen toestemming van de ouders nodig is, willen jongeren wel meedoen. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website