Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Iedereen kent de risicofactoren voor hart- en vaatziekten: hoge bloeddruk, suikerziekte, verhoogd cholesterol, overgewicht, gebrek aan lichaamsbeweging en roken. Dat dezelfde factoren ook leiden tot een hoger risico op dementie is minder bekend. In het kader van preDIVA wordt onderzocht of dementie kan worden voorkomen door intensieve vaatzorg gericht op beïnvloeding van deze vasculaire risicofactoren. Zes jaar lang bezoeken circa 1800 bejaarden ieder kwartaal de praktijkondersteuner van hun eigen huisarts. Deze praktijkondersteuner gaat iedere keer volgens een vast protocol na of er actie moet worden ondernomen om de bloeddruk, het cholesterol of lichaamsgewicht te verlagen, suikerziekte te behandelen, roken te staken of lichaamsbeweging te stimuleren. Een vergelijkbaar grote groep bejaarden wordt gewoon, zonder éxtra bezoeken, door de eigen huisarts begeleid. Beide groepen worden na een periode van ruim zes jaar vergeleken om na te gaan of de intensieve vaatzorg door de praktijkondersteuners inderdaad heeft geleid tot afname van het aantal patiënten met dementie en hart- en vaatziekten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Na een voorbereidende fase in 2005, werd in 2006 gestart met de werving van deelnemers voor preDIVA. Deze werving werd met 3533 deelnemers in het eerste kwartaal van 2009 succesvol afgerond. Sindsdien worden de deelnemers in de 'intensieve vaatzorg' conditie ieder kwartaal begeleid door een praktijkondersteuner en worden alle deelnemers tweejaarlijks gecontroleerd. Na alle metingen bij start van het onderzoek en na twee en vier jaar, werd eind 2012 bij de deelnemers van het eerste uur een begin gemaakt met de eindmetingen op het zesjaars punt. Er werd een aanvullende subsidie van het Innovatiefonds verkregen waarmee de interventie bij alle deelnemers in de 'intensieve vaatzorg' conditie voortgezet kan worden totdat ook alle deelnemers die het laatst zijn gestart, het zesjaarspunt hebben bereikt, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2015.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Cardiovascular risk factors are associated with an increased risk of dementia. Observational data and results of a randomised controlled trial suggest that interventions aimed at vascular risk factors may reduce the incidence of dementia. The aim of this study is to investigate if intensive treatment of vascular factors by nurse practitioners -added to GP practices- results in a reduction of the incidence of dementia and/or disability in elderly primary care patients.

 

To this end 40 GP practices will be randomized to either the control condition in which standard care is provided, or to the intensive vascular care condition in which all patients of 70-78 years old will visit the nurse practitioner every four months during 6 years of follow up. The latter group will receive a standardized intervention concerning lifestyle, risk factors and therapy relevant to vascular disease. Primary outcomes will be the cumulative incidence of dementia and the mean disability scores after 6 years. Inclusion of a total of 3700 patients will allow for detecting a 33% reduction in the incidence of dementia.

 

If successful, this approach could result in a reduction of both the burden for patients and the costs for society, associated with ± 6000 demented patients yearly in the Netherlands.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website