Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Reumatoïde artritis (RA) is een chronische gewrichtsontsteking waarvan de oorzaak nog onbekend is. Voorafgaand aan de zichtbare ontstekingsfase van RA met pijn en zwelling van de gewrichten is er een fase waarin mensen nog geen artritis (gewrichtsontsteking met zichtbare zwelling) hebben, maar waarin wel eiwitten die specifiek zijn voor de ziekte, anti-CCP en IgM-reumafactor genaamd, in het bloed aanwezig zijn. Deze mensen hebben een verhoogde kans om RA te krijgen.

In dit onderzoek hebben wij het effect van behandeling met Rituximab, een middel dat gebruikt wordt in de behandeling van RA, in deze fase van de ziekte bekeken met het doel de ziekte uit te stellen of te voorkomen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er werden 81 mensen behandeld met een eenmalige toediening van Rituximab of placebo en zij werden vervolgens gemiddeld 29 maanden (range 0-54 maanden) daarna gevolgd. In deze periode werden geen ernstige bijwerkingen geobserveerd die toe konden worden geschreven aan de behandeling. Van de mensen die Rituximab ontvingen ontwikkelde 34% (14/41) een artritis vergeleken met 40% (16/40) van de mensen die placebo ontvingen. Hoewel het verschil in het aantal van artritis gevallen in deze twee groepen uiteindelijk niet verschilde, bleek dat de behandeling met Rituximab leidde tot uitstel van het ontstaan van artritis met 12 maanden. We konden het ontwikkelen van artritis dus niet voorkomen, maar wel tijdelijk uitstellen met 1 dosis Rituximab.

 

In het onderzoek is verder nog in detail gekeken naar het effect van de therapie op ontstekingscellen en hun produkten in het bloed van de deelnemers. Daaruit bleek dat een mogelijke verklaring van het geobserveerde effect van Rituximab, dat gericht is op het verwijderen van specifieke witte bloedcellen (B-cellen), inderdaad de B-cellen langdurig in het bloed verlaagde bij de deelnemers die dit middel ontvingen en dat de reumaspecifieke antilichamen die door deze B-cellen geproduceerd worden ook lagere concentraties in het bloed vertoonden. Dit betekent dat de B cellen en de reumaspecifieke antilichamen een belangrijke directe rol spelen bij het ontstaan van artritis en dat therapie die nog specifieker gericht is op deze cellen en/of hun produkten de potentie hebben RA te voorkomen.

 

De bevindingen tot nu toe kunnen het tot standaard maken van de behandeling met een eenmalige dosis rituximab in deze fase van de ziekte niet onderbouwen. Of een herhaling van deze behandeling na een bepaalde periode met nog eens een toediening wel significant meer uitstel van het ontstaan van artitis bewerkstelligt is speculatief. Daarmee is de effectiviteit van de interventie niet aangetoond en is vervolgonderzoek nodig.

Om deze reden is besloten om af te zien van de kosten effectiviteits analyse van het effect op de kwaliteit van leven in dit stadium van therapieontwikkeling.

Eerst moet de klinische evidentie voorhanden zijn om behandelaren te overtuigen van het nut van het voorschrijven dan deze behandeling voor deze groep individuen. Daarna is pas de vraag van belang of dat voorschrijven voldoende gezondheidswinst biedt in het licht van de extra kosten en de effecten op de kwaliteit van leven.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Reumatoïde artritis (RA) is een chronische gewrichtsontsteking waarvan de oorzaak nog onbekend is. Voorafgaand aan de zichtbare ontstekingsfase van RA is er een fase waarin mensen nog geen last van artritis (gewrichtsontsteking met zichtbare zwelling) hebben, maar waarin wel eiwitten die specifiek zijn voor de ziekte, anti-CCP en IgM-reumafactor genaamd, in het bloed aanwezig zijn. Deze mensen hebben een verhoogde kans om RA te krijgen.In dit onderzoek bekijken wij het effect van behandeling in deze fase van de ziekte met het doel de ziekte uit te stellen of te voorkomen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Van de 90 kandidaten die wij zoeken voor deelname aan dit onderzoek zijn er op dit moment 90 gescreend. Van deze 90 mensen hebben 70 personen de behandeling bestaande uit een éénmalige infusie van Rituximab 1000 mg of placebo gehad. De behandeling werd over het algemeen goed verdragen. Uit deze groep ontwikkelden 14 mensen in het verloop van de studie een gewrichtsontsteking.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Rheumatoid Arthritis (RA) is a prototype immune-mediated inflammatory disease, with important consequences for the individual patient as well as for society. RA is characterized by inflammation of the synovial membrane, leading to invasion of synovial tissue into the adjacent cartilage matrix with degradation of articular cartilage and bone as a result. The past few years, research in the field of RA has focused on the earliest stages of disease, leading to the discovery that circulating auto-antibodies, increased acute phase reactants, and asymptomatic synovitis precede the clinical onset of the disease. Recent work has also shown that there is a therapeutic window of opportunity. B cell-directed treatment, known to be effective in later stages of RA, could possibly lead to a delay of disease onset or prevention of the development of symptomatic RA when administered in the earliest phase of the disease. This randomized, double-blind, placebo-controlled study aims at the delay/prevention of clinically manifest RA in patients with pre-clinical RA, using B cell-targeted therapy. Ninety patients with pre-clinical RA, defined by arthralgia with elevated serum IgM-RF and/or ACPA together with increased acute phase reactants and/or synovitis on MRI or ultrasound, will be randomized to receive a single infusion with rituximab (1000 mg iv) or placebo in a 1:1 ratio. All patients will be followed for 4 years to assess the development of arthritis and efficacy outcome measures, such as the disease activity score evaluated in 28 joints (DAS28), ESR, CRP, joint destruction, disability, and quality of life. In addition, we will perform detailed molecular studies to determine the effects on the inflammatory process and the underlying mechanisms. We will monitor the B and T cell receptor repertoire at single-clone resolution and perform sophisticated transcriptomics. In addition to clinical and molecular studies, we will perform a cost-effectiveness study.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website