Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project beoogde depressieve symptomen bij ouderen met vroege tekenen van mogelijke dementie (mild cognitive impairment, vroege Alzheimer) te voorkomen door een belangrijke risicofactor hiervoor, te weten insomnie, te verbeteren dan wel te voorkomen. De behandeling die dit beoogt te doen is gericht op stimuleren van de biologische klok (suprachiasmatische kern) middels helder licht. De behandeling duurde twee jaar, en halfjaarlijks werden de deelnemers geëvalueerd (slaap, circadiane ritmiek, cortisol, neuropsychologie, zorglast). Om een dergelijke langdurige behandeling mogelijk te maken zonder inspanning van de deelnemer, werden speciale lampen boven de eettafel gemonteerd, die zelf aanschakelen rond de tijden van ontbijt en avondeten. Hiermee werd een optimale compliance verwacht. Er werd een positief effect op depressieve symptomen, maar niet op slaap, gevonden. Tevens werden factoren die implementatie belemmerden of juist bevorderden gemeten en geanalyseerd en in een apart document samengevat. Eindadvies is het toegankelijk maken van lichtbehandeling voor ouderen. Dit willen we doen door voorlichting via een website en brochure, waarvoor we een aanvullende implementatie subsidie hebben aangevraagd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er werd een positief effect van licht op depressieve symptomen, maar niet op slaap, gevonden. Tevens werden factoren die implementatie belemmerden of juist bevorderden gemeten en geanalyseerd en in een apart document samengevat. Eindadvies is het toegankelijk maken van lichtbehandeling voor ouderen. Dit willen we doen door voorlichting via een website en brochure, waarvoor we een aanvullende implementatie subsidie hebben aangevraagd. Een uitgebreid verslag is te vinden in de bijlagen.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project beoogt depressieve symptomen bij ouderen met roege tekenen van mogelijke dementie (mild cognitive impairment, vroege Alzheimer) te voorkomen door een belangrijke risicofactor hiervoor, te weten insomnie, te verbeteren dan wel te voorkomen. De behandeling die dit beoogt te doen is gericht op stimuleren van de biologische klok (suprachiasmatische kern) middels helder licht. De behandeling duurt twee jaar, en halfjaarlijks worden de deelnemers geëvalueerd (slaap, circadiane ritmiek, cortisol, neuropsychologie, zorglast). Om een dergelijke langdurige behandeling mogelijk te maken zonder inspanning van de deelnemer, worden speciale lampen boven de eettafel gemonteerd, die zelf aanschakelen rond de tijden van ontbijt en avondeten. Hiermee wordt een optimale compliance verwacht. Op grond van eerder onderzoek bij eer gevorderde dementie worden positieve resultaten zeer waarschijnlijk geacht: derhalve beoogt project beoogt tevens vast te stellen hoe een implementatie-traject voor geheugen-poliklinieken er het best uit kan zien.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het betreft een studie met een follow-up van 2 jaar, derhalve zijn er nog geen eindresultaten, zie sub 2.2 voor activiteiten.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Stemmingsstoornissen en slaapstoornissen komen zeer frequent voor bij dementie, en deze stoornissen zijn, veel meer dan cognitieve stoornissen, de aanleiding voor opname in een zorgcentrum of verpleeghuis. Slaapstoornissen vormen een primaire risicofactor voor de ontwikkeling van een depressie. Beiden lijken deels gerelateerd aan een geringere functie van de hypothalame biologische klok, de suprachiasmatische kern (SCN). De SCN is te reactiveren middels extra omgevingslicht. We hebben recentelijk voor de eerste maal in een placebo gecontroleerde RCT bij 190 demente ouderen aangetoond dat langdurige (3.5 jaar) dagelijkse blootstelling aan helder omgevingslicht het optreden van verstoorde slaap en depressieve symptomen sterk vermindert. Daarbij bleek ook de cognitieve achteruitgang in de verum-behandelde groep minder. De bestudeerde groep bestond uit bewoners van 12 zorgcentra, met een gematigde tot ernstige dementie. Het is zowel vanuit medisch als vanuit socioeconomisch perspectief van groot belang in een RCT te toetsen of extra licht ook werkzaam is in een eerder stadium van dementie, met name bij Mild Cognitive Impairment (MCI). Indien dit het geval is, is uitstel van opname in een zorgcentrum waarschijnlijk. Een dergelijke RCT, waarbij thuisbehandeling noodzakelijk is, kan alleen worden uitgevoerd binnen de infrastructuur van een goed georganiseerd Alzheimer Centrum, zoals dit aanwezig is aan het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Zestig deelnemers zullen in een placebogecontroleerd onderzoek gedurende twee jaar gevolgd worden. De resultaten, alsmede een protocol voor implementatie zullen worden aangeboden aan de andere geheugenpoli?s in Nederland.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website