Projectomschrijving

‘Multipele imputatie’ als kansrijke methode om effecten te schatten

Vraagstuk

‘Multipele imputatie’ is een methode om de onzekerheid te schatten bij ontbrekende informatie. Met name bij preventieve interventies is het lang niet altijd mogelijk om op basis van vergelijkend onderzoek vast te stellen of er een causaal verband is tussen interventie (of een ‘dagelijkse praktijk’ als het geven van borstvoeding) en uitkomst. Met name in observationeel onderzoek zijn oorzaak en gevolg vaak lastig te scheiden.

Onderzoek

In dit project is een statistische methode ontwikkeld om effecten van behandeling te schatten uit observationele studies. Zo is te bepalen wat er zou zijn gebeurd als iemand een behandeling níét ondergaat.

Uitkomst

‘Multiple imputation of potential outcomes’ vormt een zeer bruikbare toevoeging aan het arsenaal van reeds beschikbare methoden voor het schatten van causale effecten uit observationele studies. Multipele imputatie vult ontbrekende waarden aan, zodat de doelgroep van een interventie twee scores krijgt; een echte en een ‘geïmputeerde’. Zo is ook te bepalen wat er zónder een interventie (of bepaalde praktijk) zou gebeuren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website