Projectomschrijving

De afgelopen jaren is het aantal mensen met(ernstig)overgewicht in Nederland toegenomen. Hierdoor krijgen meer mensen chronische ziekten. Overgewicht ontstaat wanneer mensen meer energie (door voeding) binnen krijgen dan ze verbruiken.

Eén van de factoren waar door we de laatste jaren meer energie binnen hebben gekregen, is doordat de portiegroottes van voedingsmiddelen groter zijn geworden. Uit veel onderzoeken is gebleken dat hoe groter de portie, hoe meer energie mensen binnen krijgen. Ook zorgen verschillende individuele gedragingen ervoor dat we grote hoeveelheden eten.

In de PortionControl@HOME studie wordt een leefstijlinterventie gericht op portiegroottes ontwikkeld en grootschalig onderzocht. Het PortionControl@HOME programma richt zich op gezinnen met overgewicht en hun thuisomgeving. De interventie heeft als doel om haalbare gedragsveranderingen te weeg te brengen waardoor deelnemers de hoeveelheid die zij eten gaan beperken. Het uiteindelijke resultaat van het onderzoek zal inzichtelijk maken of een leefstijlinterventie gericht op portiegroottes effectief is ter preventie van ernstig overgewicht.

Vervolg

In het project 'Implementatie PortionControl@HOME' is SMARTsize is succesvol geïmplementeerd door diëtisten, gewichtsconsulenten en POH’s.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website