Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De subsite 'Liefde, seks en islam' op de communitysite maroc.nl is ontwikkeld ter bevordering van de seksuele gezondheid van jongeren van Marokkaanse afkomst. De online interventie is tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen Stichting Maroc.NL en Soa Aids Nederland. Voor de ontwikkeling van de subsite is gebruik gemaakt van het Intervention Mapping Protocol(Bartholomew, l.K. e.a, 2006). Ter ondersteuning van de ontwikkeling van zowel content als design, is de doelgroep uitvoerig geraadpleegd.

De acht centrale thema's op de site zijn: 1)partnerkeuze, 2)maagdelijkheid, 3)praten over seksualiteit, 4)geheime relatie, 5)dubbele moraal, 6)homoseksualiteit, 7)veilig vrijen, 8)wensen en grenzen. Ieder thema kent de volgende onderdelen: informatieve tekst, filmpje van een debat over het onderwerp met BM-ers (Bekende Marokkanen) en jongeren, persoonlijke verhalen, tips/adviezen, link naar belangrijke sites, vraag het de Islam & Liefde coach, stel je vraag aan de Sense Infolijn. Eind 2011 zijn de resultaten van de effect-en procesevaluatie bekend. bekend.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een op planmatige wijze ontwikkelde cultuursensitieve subsite 'Liefde, seks en islam' op de populaire communitysite maroc.nl (ongeveer 15.000 bezoekers per dag)voor jongeren van Marokkaanse afkomst. Centrale thema's op de site zijn: partnerkeuze, maagdelijkheid, praten over seksualiteit, geheime relatie, dubbele moraal, homoseksualiteit, veilig vrijen, wensen en grenzen. Ieder thema kent de volgende onderdelen: informatieve tekst, filmpje van een debat over het onderwerp met BM-ers (Bekende Marokkanen) en jongeren, persoonlijke verhalen, tips/adviezen, link naar belangrijke sites, vraag het de Islam & Liefde coach, stel je vraag aan de Sense Infolijn.

Uit de pretest van de verschillende onderdelen van de subsite blijkt dat deze aansluit bij de vragen en behoeften van jongeren van Marokkaanse afkomst. Eind 2011 zijn de resultaten van de effect-en procesevaluatie bekend.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Project 122500004 is gericht op de planmatige ontwikkeling en evaluatie van een programma seksuele gezondheid via internet voor jongeren van Marokkaanse afkomst. Het project is een uitgebreider vervolg op de in 2003/2004 geïmplementeerde subsite ‘islam en seksualiteit’, die gekoppeld was aan de op Marokkaanse jongeren gerichte community website www.maroc.nl. Het grote voordeel van het aanbieden van informatie over seksualiteit op een bestaande communitysite, is dat jongeren de weg naar de website al weten te vinden. De drempel om informatie over relaties en seksualiteit te zoeken is veel lager op deze wijze dan wanneer jongeren specifiek naar een website moeten surfen die zich richt op seksualiteit en relaties. De informatie op de subsite is ook beter aangepast aan de behoeften van deze specifieke groep jongeren. Voor de ontwikkeling van de vorige subsite waren er nauwelijks gegevens voorhanden over Marokkaanse jongeren en seksualiteit. Inmiddels hebben een aantal grootschalige onderzoeken plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan zijn onder andere verwerkt in het boek Jongeren, Seks en Islam (Azough, Poelman en Meijer, 2007). Uit de onderzoeken blijkt dat jongeren van Marokkaanse afkomst

minder kennis hebben over seksualiteit, zich minder vaardig voelen om over seksualiteit te praten en minder goed in staat zijn hun eigen grenzen aan te geven en de grenzen van anderen te respecteren. Ook hebben ze een negatievere houding ten aanzien van homoseksualiteit, en zien homoseksuele jongeren weinig mogelijkheden voor een coming-out. Verder hebben Marokkaanse jongeren een grote behoefte aan informatie over seksualiteit. Op basis van de actuele gegevens over jongeren van Marokkaanse afkomst en hun seksuele gezondheid, kan een nieuwe subsite planmatig via de systematiek van ‘Intervention Mapping’ worden ontwikkeld. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de succesonderdelen van het voorgaande project en nieuwe ervaringen die inmiddels ook in andere landelijke internetprojecten zijn opgedaan. De subsite zal uitvoerig worden geëvalueerd op zowel proces als effect.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Intervention mapping stap 1: needs assessment: (uitgevoerd door Soa Aids Nederland; afgerond)

- literatuuronderzoek

- online enquête

- één op één interviews

 

Resultaat stap 1:Programma-uitkomsten:

- vergroten van kennis (Er is een gebrek aan kennis omtrent seksuele gezondheid)

- verhogen van de interactiecompetentie (Marokkaanse jongeren blijken een lage interactie-competentie te hebben en weinig vertrouwen in met elkaar praten over seksualiteit.)

- verlagen van homonegatieve attituden (Homoseksualiteit wordt afgewezen vanuit culturele en religieuze opvattingen. Soms is men tolerant op afstand: ‘ze doen maar als ze maar van mij afblijven’.)

- vertrouwen in het uiten van homoseksuele gevoelens vergroten (Uitkomen voor homoseksuele gevoelens is ontzettend moeilijk, en vaak geen optie, binnen de Marokkaanse gemeenschap.)

- kennis omtrent stapsgewijze seksuele carrière bij jongens vergroten (Marokkaanse jongens hebben vaker een ‘niet-stapsgewijze’ seksuele carrière (starten met geslachtsgemeenschap in plaats van strelen/zoenen). Mogelijk wordt dit veroorzaakt door het gebrek aan seksuele opvoeding door ouders. Mogelijk hangt de afwijkende start met geslachtsgemeenschap verder ook samen met een vaak dwingend karakter van seks (17% van Marokkaanse jongens keurt het goed als ‘een jongen een meisje onder druk zet om seks te krijgen’ in vergelijking met 4% van autochtone jongens; Seks onder je 25e [Soa Aids Nederland, Rutgers Nisso Groep, 2005]). Naar deze samenhang is zover bekend echter nog geen onderzoek verricht.)

- voorbereidend gedrag voor veilig vrijen bevorderen (Marokkaanse jongens hebben een positieve houding ten aanzien van condoomgebruik, maar willen niet betrapt worden (door bijvoorbeeld hun ouders) met condooms op zak.)

 

* Intervention mapping stap 2: specifieke programmadoelen: (afgerond)

- gedragsdoelen vastgesteld

- determinanten bepaald

- subdoelgroepen vastgesteld

- matrix van specifieke programmadoelen opgesteld

 

Gedragsdoelen:

Wanneer Marokkaanse jongeren de informatieve subsite islam en seks’ bekeken hebben, verwachten we dat ze:

- meer kennis hebben omtrent seksuele gezondheid

- meer kennis hebben omtrent religieuze en culturele gebruiken/opvattingen met betrekking tot seksualiteit, en vooral het verschil tussen cultuur en religie begrijpen omtrent thema’s zoals maagdenvlies, maagdelijkheid, homoseksualiteit

- in staat zijn om hun wensen en grenzen aan te geven

- in staat zijn om wensen en grenzen van een ander te respecteren

- minder negatieve opvattingen hebben over homoseksuele

Islamitische jongeren

- weten waar ze terecht kunnen voor steun bij een coming-out of bij het uiten van homoseksuele gevoelens

- een stapsgewijze seksuele carrière herkennen en (willen) doorlopen

- dragen meer jongens een condoom bij zich

 

Belangrijkste determinanten:

- waargenomen vatbaarheid

- kennis

- attitude

- sociale norm

- sociale druk

- eigen effectiviteit

- voorbereidend gedrag

 

Subdoelgroepen:

Er wordt een uitsplitsing gemaakt naar geslacht. Ondanks dat we de reeds bestaande dubbele moraal niet willen versterken, blijft het zo dat jongens meer ervaring hebben dan meisjes, en vaker gedwongen worden/dwingen tot seksuele handelingen. Een andere aanpak per geslacht kan daarom informatieoverdracht efficiënter maken.

 

Determinanten per programmadoel:

1. meer kennis omtrent seksuele gezondheid: waargenomen vatbaarheid, [kennis]

2. meer kennis omtrent cultuur en religie: waargenomen vatbaarheid, [kennis]

3. wensen en grenzen kunnen aangeven: waargenomen vatbaarheid, eigen effectiviteit, voorbereidend gedrag

4. wensen en grenzen respecteren: waargenomen vatbaarheid, attitude, sociale norm, eigen effectiviteit

5. een stapsgewijze seksuele carrière doorlopen: waargenomen vatbaarheid, kennis, attitude, sociale druk

6. minder homonegativiteit: kennis, attitude, sociale norm

7. coming-out mogelijk maken: kennis, sociale norm, sociale druk, eigen effectiviteit

8. veilig vrijen bevorderen door voorbereidend gedrag: kennis, attitude, eigen effectiviteit, [voorbereidend gedrag]

 

Intervention mapping stap 3: theoretische methodieken en praktische strategieën: (gestart)

- voorlopig overzicht methodieken opgesteld

 

Methodieken

* informatievoorziening: tekst, illustraties, chat/e-mail, video

* social modelling: columns, video

* advies op maat

 

- Waargenomen vatbaarheid: informatievoorziening, advies op maat

- kennis: informatievoorziening

- attitude: social modelling, advies op maat

- sociale norm: informatievoorziening, social modelling

- sociale druk: informatievoorziening, advies op maat

- eigen effectiviteit: advies op maat

- voorbereiden gedrag: informatievoorziening

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2003/2004 is met veel succes op de jongeren communitywebsite www.maroc.nl, een subsite "Islam en Seksualiteit" ontwikkeld. De subsite genereerde duizenden bezoekers, levendige discussies onderling en honderden emailvragen over seksualiteit aan een imam en twee GGD deskundigen. Het grote voordeel van het aanbieden van informatie over seksualiteit op een bestaande communitysite is dat jongeren de weg naar de website al weten te vinden. De drempel om informatie over relaties en seksualiteit te zoeken is veel lager op deze wijze dan wanneer jongeren specifiek naar de website moeten surfen die zich richt op sekualiteit en relaties. De informatie op de subsite is ook beter aangepast aan de behoeften van deze specifieke groep jongeren.

Voor de ontwikkeling van de vorige subsite waren er nauwelijks gegevens voorhanden over Marokkaanse jongeren en seksualiteit. Inmiddels hebben een aantal grootschalige onderzoeken plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan zijn onder andere verwerkt in het boek Jongeren, Seks en Islam (Azough, Poelman en Meijer, 2007). Uit de onderzoeken blijkt dat jongeren van Marokkaanse afkomst minder kennis hebben over seksualiteit, zich minder vaardig voelen om over seksualiteit te praten en minder goed in staat zijn hun eigen grenzen aan te geven en de grenzen van anderen te respecteren. Ze hebben een grote behoefte aan informatie over seksualiteit.

Op basis van de actuele gegevens over jongeren van Marokkaanse afkomst en hun seksuele gezondheid, kan een nieuwe subsite planmatig kan worden ontwikkeld. Een vernieuwde website maroc.nl wordt binnenkort gelanceerd. Het ontwikkelen van een nieuwe subsite sluit hier goed op aan. De nieuwe subsite zal worden gekoppeld aan het onderdeel dating van de site. Meer dan 80% van de bezoekers 13-16 duizend dagelijkse bezoekers van de website bezoeken het onderdeel dating. Bij de ontwikkeling van de subsite zal grote betrokkenheid worden gevraagd van jongeren uit de doelgroep. Via de systematiek van intervention mapping zal een subsite voor maroc.nl worden ontwikkeld die gebruik maakt van de succesonderdelen van het voorgaande project en nieuwe ervaringen die inmiddels ook in andere landelijke internetprojecten zijn opgedaan. De subsite zal uitvoerig worden geevalueerd op zowel proces als effect.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website