Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Screening naar houdingsafwijkingen in de JGZ is nooit is onderworpen aan een deugdelijke KEA. Dit heeft geleid tot grote verschillen in de uitvoering van deze activiteiten. Over een aantal belangrijke uitgangspunten voor een KEA over dit onderwerp bestaat echter onduidelijkheid: o.a. ontbreekt er een eenduidige definiëring van de beoogde gezondheidsuitkomst en is er onvoldoende informatie voor het uitwerken van de meest geschikte onderzoeksopzet. Het heeft geen zin een KEA op te zetten als er niet eerst op deze punten duidelijkheid wordt verschaft. De hier voorgestelde pilotstudy beoogt die te verschaffen. De resultaten van een onderzoek onder experts en literatuur studie, van een economische analyse, van een follow-up bij 20 patienten en van een enquête onder alle GGD'en zullen tijdens een invitational conference aan een breed forum worden voorgelegd. O.a.zal de bereidheid worden getoetst tot deelname aan een KEA en tot implementatie van de mogelijke consequenties. Vervolgens kan een definitief plan voor een KEA worden opgesteld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website