Projectomschrijving

De ‘T-Party actieve en gezonde leefstijl’ bestaat uit drie laagdrempelige, interactieve en gezellige workshops voor ouders onder begeleiding van een opvoeddeskundige. De T-Party heeft als doel ouders op informele wijze met elkaar in contact te brengen en hen te stimuleren te praten over de gezonde leefstijl van hun kinderen. Ouders wisselen ervaringen en tips uit die hen kunnen ondersteunen in het positief beïnvloeden van hun kinderen. De T-Party gaat ervan uit dat ouders rolmodellen zijn voor hun kinderen en dat ze hun kinderen kunnen stimuleren gezond te leven. Uit de pilotprojecten die NISB heeft uitgevoerd in Tilburg, Utrecht, Arnhem en Almere is gebleken dat de T-Party effectief is. Ouders worden zich bewust van hun invloed en rol en weten opvoeddeskundigen (GGD en CJG) in het vervolg beter te vinden. T-Parties zijn interessant voor gemeenten, CJG en GGD’en die doelgroepen wil bereiken die met reguliere hulpverleningdiensten nauwelijks bereikt worden, zoals allochtonen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website